Siirry pääsisältöön

Tässä on eh­dok­kai­ta HUNin hal­li­tuk­sen jäseniksi

Hallituksen uudet jäsenet valitaan syyskokouksessa 10.12.2022.

Olemme tarjonneet HUNin jäsenille mahdollisuuden ilmoittautua ja esitellä itsensä etukäteen HUNin tiedotuskanavissa yhdistyksen hallituksen jäsenten vaalia varten. Vaali järjestetään HUNin syyskokouksessa 10.12.2022.
Alla on lueteltu tähän mennessä ilmoittautuneet kuusi ehdokasta, joista useimmat ovat kirjoittaneet myös esittelynsä.
Varsinainen ehdokasasettelu on vasta syyskokouksessa.

Terhi Alanya, Vantaa

Olen juuri ja juuri aikuisikään ehtinyt 50-v, ja kotipaikkani on Suomen landein kaupunki Vantaa. Koska Vantaa on hieno kaupunki, toimin myös Vantaan Näkövammaiset ry:n hallituksessa. Olen ollut HUN-hallituksessa kaksi kautta, ja nyt olen erovuorossa.
Olen edelleen täysillä mukana työelämässä ja työni on ollut vaativaa asiantuntijahommaa, vastuualueenani henkilöstöhallinto, viestintä ja tuotekehitys. Koen, että olen näinä kahtena HUN-hallituskautenani tuonut hallitukseen hiljaista ulkopuolista näkemystä ja asiantuntemusta osaamisalueiltani. Koska olen ehkä hieman taka-alalla puurtaja, enkä tästä syystä monille tuttu, haluaisin kertoa hieman siitä, mitä olen kahdella hallituskaudellani tehnyt.
Ensimmäisellä hallituskaudellani perustettiin viestintätoimikunta, jonka puheenjohtajana toimin. Toimikunta sai aikaan monia hienoja asioita, jotka eivät välttämättä ole jäsenten tiedossa, mutta jotka haluan tässä tuoda ilmi:

Ongelma: Uudistettujen HUN web-sivujen hakuoptimointitarve. Tutkiessani tiedon saatavuutta huomasin, että HUN www-sivut olivat erittäin vaikeasti löydettävissä. Hakusanoilla “sokea, näkövammainen, uusimaa, helsinki” jne. HUN www-sivut olivat haussa vasta toisella sivulla! Tämä oli ongelma.
Ratkaistu: Toimenpiteiden jälkeen HUN on nyt hakutiedoissa ensimmäisenä etsittäessä periaatteessa millä tahansa asiaan kuuluvalla hakusanalla.

Ongelma: Halusin löytää keinoja tavoittaa uudet näkövammaiset entistäkin paremmin.
Ratkaistu: HUS henkilökunnan jakamaan jäsenhakulomakkeeseen on nyt lisätty mahdollisuus saada kaikki tiedot sähköpostitse, sekä mahdollisuus liittyä HUN-tiedotteet postituslistalle automaattisesti. Uusien jäsenten on nyt mahdollista halutessaan saada kaikki tervetulomateriaali sähköisessä muodossa.

Ongelma: Halusin tehdä Jäsentoimintojen ja -aktiviteettien laskutuksesta näkövammaisystävällisempää.
Ratkaistu: Kaikkien jäsenten on nyt mahdollista saada halutessaan laskut sähköisessä muodossa.

Keväällä 2022 HUN oli tilanteessa, jossa haettiin uutta toiminnanjohtajaa. Hallitus perusti Rekrytointiryhmän, jonka puheenjohtajana toimin. Saimme valittua hyvän toiminnanjohtajan ja vaikka tilanteeseen tuli äkillinen muutos HUNista riippumattomista syistä, saimme välittömillä toimilla rekrytoitua tilalle uuden loistavan toiminnanjohtajan.
Tänä vuonna HUN hallitus on nyt perustanut Viestinnän ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana jatkan ja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmisteltavassa suunnitelmassa vuodelle 2023 aikoo HUN olla entistäkin näkyvämpi myös ulkoisessa viestinnässä.

Juhani Pesola, Helsinki

Käytettävissä hallituksen jäseneksi.
(ei esittelyä)

Jarkko Setälä, Espoo

Olen käytettävissä, kun Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n syyskokous valitsee hallitukseen jäseniä ja varajäseniä erovuoroisten tilalle 10.12.2022.
Olen 51-vuotias sokea yksinasuva mies Espoosta. Kiinnostuksen kohteitani ovat koirat, linnut ja muu luonto, yhteiskunta ja politiikka, tietotekniikan soveltaminen ja muut tekniikkaan liittyvät asiat.
HUNissa haluan erityisesti keskittyä seuraaviin asioihin:
Uudenmaan neljän hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen ja vaikutukset asiakkaisiin ja palveluiden toimintaan.
Uuden vammaispalvelulain tuomien uudistusten vaikutusten arviointi ja seuranta.
Yhdistyslakiin tehtävien muutosten vaikutukset HUNin alue- ja paikallistason sääntöjen ja toiminnan organisoinnin muutostarpeisiin.
Näiden mainittujen asioiden perusteellinen seuraaminen vaatii aika paljon perehtymistä, eli istumatyötä, ja olen valmis panostamaan kaiken mahdollisen saatavissa olevan lisätiedon hankkimiseen mainituissa asioissa, jotta tiedot saadaan koko yhdistyksen, sen jäsenten ja hallinnon, käyttöön.

Pirkko Stolt, Helsinki

Helsinkiläisenä jäsenenä haluaisin aloittaa  meille tärkeän julkisuuskuvan hiomisen tai kiillottamisen  jos niin on parasta.
Tiimityöt ovat mieluisia, ja aktiivinen aloitus uusien asioitten kirjaamiseksi on mielestäni "se juttu", mikä toimii. Tässä vaiheessa en pysty tarkentamaan, mitä kaikkea uutta ja hyvää  olemmekaan tekemässä, mutta kaikkeen tartun innolla ja vakaasti edistääkseni virallisia asioita ja pehmeämpien arvojen puolesta.

Nuoret näkövammaiset tarvitsevat  huomiota runsaasti enemmän. Samoin mielestäni perheet , olipa siellä yksi tai useampi  heikolla näöllä tai kuulolla  olevia jäseniä. Vammainen  -sana olisi hyvä korvata paremmalla, joka kertoisi saman asian.

Työtä olen tehnyt eri julkaisujen ja artikkeleiden  kirjoittajana, sanoma-  ja aikakauslehdissä. Ikäihmisenä  paljon muutakin, mutta vielä kerkiän ja jaksan.

Olen siis mielelläni mukana jäsenvalinnoissa HUN ry:n hallitukseen.

Ystävällisesti  ja mielenkiinnolla odotellen
Pirkko Stolt

Johan Sundholm, Nurmijärvi

Olen 37-vuotias Nurmijärveläinen, koulutukseltani YO-datanomi. Olen ollut aktiivisesti mukana HUN ry:n toiminnassa jo toistakymmentä vuotta.
Jäsenpalveluiden tuottamisen lisäksi pidän oikeuksienvalvontaa ja vaikuttamistyötä HUNin tärkeimpinä tehtävinä vammaisjärjestönä.
Vaikuttamistyössä olen onnistunut kartoittamaan osaamistani olemalla vuosikausia mukana HUNin ja muiden vammaisjärjestöjen vaikuttamistyössä, sekä aktiivisena toimijana edellisten kotikuntieni (Helsingin ja Raaseporin) kuntapolitiikassa. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa tammikuussa 2023 tulee HUNin tehdä entistä enemmän työtä viiden Uudellamaalla olevan hyvinvointialueen saralla, yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa jäsentensä perus- ja vammaispalveluiden turvaamiseksi. Minulta löytyy näkökulmaa näkövamman aiheuttamien haasteiden suhteen niin maalla kuin kaupungissa.
Tämän lisäksi HUNin on myös saatava talous kuntoon mahdollisesti laskevien STEA-avustusten varalta.
Tapaamisiin syyskokouksessa.

Ari Talja, Espoo

Nimeni on Ari Talja. Olen erovuorossa HUN ry:n hallituksesta ja käytettävissä valittaessa jäseniä uuteen hallitukseen syyskokouksessa 2022. Olen 59-vuotias espoolainen. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kaksi opaskoiraa. Työskentelen Näkövammaisten Liitto ry:ssä ICT-ohjaajana.
HUN ry elää suurten muutosten aikaa. Suomalainen yhteiskunta elää Ukrainan sodan aiheuttamassa taantumassa, jonka vaikutukset tuntuvat eri tavoin jokaisen kansalaisen elämässä. Yhdistyksen toiminnalle sotatalous merkitsee energiakustannusten ja toimitiloihin liittyvien kulujen kohoamista, jolla on vaikutuksensa yritystoiminnan kannattavuuteen. Yhdistyksen taloudelle raamit asettaa toisaalta STEA-avustus, toisaalta oma yritystoiminta. STEA-avustuksen määrä tulee tulevina vuosina väistämättä laskemaan. Talous pitää saada siihen kuntoon, että se kestää tulevat muutokset. Yritystoiminnan jokaista yksikköä on johdonmukaisesti kehitettävä niin, että toiminta tuottaa voittoa. Tappiollisesta yritystoiminnasta on luovuttava. Tulevan hallituksen on ennen kaikkea hahmotettava talouden isot päälinjat, niissä tapahtuvat muutokset ja niiden seuraukset yhdistyksen toiminnan kannalta.
Digitalisaatiokehityksen seurauksena yhä suurempi osa arjen palveluista on siirtynyt verkkoon. Näkövammaisuuden asiantuntijana HUN ry:n on tehtävä vaikuttamistyötä sen eteen, että kuntien tarjoamat palvelut ovat saavutettavia. Oma osaava ICT-tuki mahdollistaa henkilökohtaisen ja ryhmissä tapahtuvan ICT-ohjauksen eri tilanteissa. Riittävät palvelut pitää taata myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta, älypuhelinta  tai tablettia.
Ensi vuoden alussa toteutuvan sote-uudistuksen vaikutuksia ei vielä kaikilta osin tiedetä. Vaikuttamistoiminta seuraa tilannetta ja reagoi ongelmatilanteissa yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen toimialueen sote-alueiden tuottaman kuljetuspalvelun pitää mukautua joustavasti käyttäjäkunnan erilaisiin tarpeisiin, olla turvallista ja luotettavaa sekä edistää osallisuutta yhteiskuntaan.
HUN ry:n toiminnan keskiössä on jäsentoiminta, jonka pitää ulottua koko jäsenistöön myös reuna -alueilla. Paikallisyhdistyksille annettava rahallinen tuki pitää keskittää niiden jäsentoiminnan tukemiseen.