Siirry pääsisältöön
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten logo.
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten logo.

Vai­kut­ta­mi­nen

Vaikuttamistyöllä turvaamme näkövammaisille riittävät palvelut, esteettömän ympäristön sekä saavutettavan digitaalisen toimintaympäristön.

Tällä sivulla

Riittävät oikeudet ja palvelut

Vaikuttamistyön perustehtävä on seurata alueen näkövammaisten oikeuksien toteutumista laaja-alaisesti. Tämä pitää sisällään jo olemassa olevat palvelut, kuin niiden kehittämisen. Erityisesti on mainittava kuljetus- ja avustajapalvelut, sekä kuntoutus- ja koulutuspalvelut. Myös kuntalakiin pohjautuvien vammaisneuvostojen toiminta ja toimintaedellytykset kuuluvat seurannan kohteisiin. Yhtenä ulottuvuutena kuljetuspalveluista voidaan nostaa esiin kuljettajien koulutus. Tällä saralla on tavoitteena luoda uusi päivitetty koulutuspaketti ja sitä tukeva kouluttajien koulutusohjelma. 

Esteettömyys ja saavutettavuus

Rakennetun esteettömän ympäristön ja saavutettavan digitaalisen toimintaympäristön edistäminen kuuluvat nekin vaikuttamistoiminnan toimialaan. Esteettömyystyössä keskitytään näkövammaisten kannalta keskeisiin kohteisiin, kuten Palvelukeskus Iiriksen lähialueisiin, alueellisesti merkittäviin joukkoliikenteen solmukohtiin sekä itse joukkoliikennevälineisiin. Myös HUS:n uusi silmäsairaala lukeutuu kohteisiin. Joukkoliikenteessä pyritään vaikuttamaan niin fyysiseen esteettömyyteen, kuin käyttöä helpottaviin digipalveluihin. Tähän kokonaisuuteen lukeutuvat myös opasrobotit ja robottibussit.

Vaikuttaminen on yhteistyötä

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry seuraa ja valvoo alueen näkövammaisten oikeuksien toteutumista. Toimintaa koordinoi yhdistyksen hallituksen alaisuudessa työskentelevä vaikuttamistoimikunta, joka tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ja alueen ruotsinkielisten näkövammaisyhdistysten kanssa. Toiminnan kannalta välttämättömiä yhteistyökumppaneita ovat Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvontayksikkö ja sen alueelliset oikeuksienvalvonnan asiantuntijat, Uudenmaan alueen vammaisneuvostot ja erityisesti niiden näkövammaiset jäsenet, Opaskoirayhdistys, muut alueella toimivat vammaisjärjestöt, Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistys sekä kuntien viranhaltijat.

Jäsenet mukaan vaikuttamaan

Vaikuttamistyössä vertais- ja kokemustoimijoiden rooli on ensisijaisen tärkeä. Heidän avullaan on mahdollista viestiä näkövammaisuudesta ja näkövammaisten erityistarpeista syvällisesti ja vaikuttavasti erilaisille kohderyhmille, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille sekä opiskelijoille. Vertais- ja kokemustoimijoiden panosta tulee hyödyntää myös erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa, mikäli tilanne sen sallii. Tämä toki edellyttää kyseisten osaajien määrän kasvattamista nykyisestä.

Jäsenet ovat vaikuttamistoiminnassa tärkeitä toimijoita. Heidän kauttaan yhdistyksen on mahdollista saada tietoa onnistumisista ja ongelmista. Näin ollen heidän osaamistaan tulee entuudestaan vahvistaa ajankohtaisin koulutuksin ja seminaarein.

Lähetä sähköpostia vaikuttamistoimikunnalle:

vaikuttamistmk@hun.fi

Vaikuttamistoimikunnan kokoonpano

Näkövammaisten liiton sosiaaliturva- ja neuvontapalvelut- Ulkoinen linkki