Siirry pääsisältöön

Rau­ta­tien­to­rin met­roa­se­man liu­ku­por­tais­sa on ollut lo­ka­kuus­ta saakka uusi järjestys

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tiedote

Lokakuussa 2022 käynnistimme Rautatientorin metroasemalla kokeilun, jonka tarkoituksena oli selvittää, muuttuuko asemalla liikkuminen sujuvammaksi liukuportaiden kulkusuuntia muuttamalla. Järjestys on nyt päätetty jättää pysyväksi.

Muutoksen vaikutusta tutkittiin havainnoimalla tilannetta paikan päällä sekä matkustajille suunnatulla kyselyllä, johon saimme yli 500 vastausta. Yli puolet vastaajista, 61 % piti uutta järjestystä joko toimivampana tai koki, ettei sillä ollut merkitystä oman liikkumisen kannalta verrattuna vanhaan järjestykseen. Vastaajista 39 prosenttia piti vanhaa järjestystä parempana.

Tulosten perusteella järjestys on nyt päätetty jättää pysyväksi. Muutoksen tarkempia vaikutuksia tullaan seuraamaan vielä kokeilun päättymisen jälkeenkin.

Nykyisessä järjestyksessä Kompassitasolta alas vievä liukuporras on siirretty yhden liukuportaan verran oikealle eli noin kaksi metriä vanhasta järjestyksestä. Ylös kuljetaan reunimmaisia liukuportaita pitkin. Käytössä olevien liukuportaiden määrä ei ole muuttunut aiemmasta: yksi liukuporras kulkee alas ja kolme ylös.

Tulemme tarkastelemaan liukuportaiden kulkusuuntien mahdollista muuttamista myös muiden metroasemien, esimerkiksi Hakaniemen kohdalla. Tiedotamme näistä mahdollisista muutoksista myös etujärjestöille, jos kokeiluja päätetään toteuttaa.

Näkövammaiset huomioidaan metroasemilla myös jatkossa

Osana kokeilua Kompassitasolle lisättiin äänimajakka helpottamaan erityisesti näkövammaisten liikkumista. Äänimajakan kuulutuksia testattiin ja säädettiin kokeilun aikana. Vastaavan äänimajakan tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan mahdollista myöhempää käyttöä varten. Äänimajakoita on käytössä tällä hetkellä esimerkiksi Hakaniemen metroaseman Ympyrätalon uloskäynnillä sekä laajasti länsimetron asemilla.

Helsingin kaupungin esteettömyysohjeistus (sujuva.info) suosittelee opaskoiran kanssa liikkuville hissin käyttämistä liukuportaiden sijaan. Meidän suosituksemme perustuu Helsingin kaupungin ohjeistukseen. Suosituksella halutaan varmistaa jokaisen osapuolen turvallisuus metroasemalla liikuttaessa.

Rautatientorin metroaseman opastusta tullaan tarkastelemaan myöhemmin kokonaisuutena, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman sujuvaa kaikkien matkustajien kannalta. Tarkasteluun otetaan mukaan myös näkövammaisten etujärjestöjen edustaja.