Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten es­teet­tö­myys­pal­kin­to Hä­meen­tien uu­dis­tuk­sen toi­mi­joil­le

Tiedote 9.12.2020

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN ry) palkitsee Destia Oy:n ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan näkövammaisten osallisuutta merkittävästi edistäneestä toiminnasta.

Hämeentien uudistuksen eri vaiheissa on otettu käyttöön uusia saavutettavuuden, osallistamisen ja esteettömyyden toimintamalleja, jotka helpottavat näkövammaisten ja muiden erityisryhmien elämää ja lisäävät heidän osallisuuttaan mittavien rakennusurakoiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä.

Lisäksi palkitaan hankkeen toteutuksen suunnitteluun osallistuneet esteettömyysasiamies Pirjo Tujula (Helsingin kaupunki) ja esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg (Näkövammaisten liitto ry).

Esteettömiä reittejä ja erinomaista viestintää

Hämeentien uudistamisprosessi on ollut pitkäaikainen prosessi. HUN ry oli aktiivisesti ajamassa näkövammaisten huomioimista hankkeen suunnittelussa keväästä 2017 alkaen.

”Helsingin kaupungin rakennusvirasto otti ansiokkaasti kopin vastaan, ja heidän kanssaan käytiin useita keskusteluja Hämeentien liikennesuunnitelmista, joihin myös näkövammaiset tienkäyttäjät saivat osallistua”, kertoo HUN ry:n toiminnanjohtaja Heikki Majava.

Mukana keskusteluissa olivat myös rakennuttaja Destia Oy, esteettömyysasiantuntijat Juha Sylberg ja Pirjo Tujula sekä Sokeain Ystävät ry, joka omistaa Pengerkatu 11:ssä sijaitsevan Sokeain talon, Helsingin Kalliossa. Talossa on yli 50 asuntoa näkövammaisille.

Helmikuussa 2019, kun rakennustyöt olivat käynnistymässä, kutsui Helsingin kaupunki kokoon suunnittelupalaverin. Kokouksessa sovittiin rakennusaikaisen esteettömyyden suunnittelusta sekä tiedotuksesta näkövammaisille tien käyttäjille. Pari viikkoa myöhemmin järjestettiin näkövammaisille tiedotustilaisuus, jossa käytiin rakennusurakan suunnitelmia läpi.

Maaliskuun 2019 alusta alkaen Destia Oy on välittänyt tietoa Hämeentien uudistuksesta HUN ry:lle viikoittain, joskus päivittäinkin. Yhdistys on jakanut tietoa jäsenilleen, ja sen verkkosivuille onkin tallentunut remontin ajalta 130 tiedotetta.

”Hämeentien peruskorjauksessa huomioitiin erittäin hyvin esteettömyys ja viestintä, ja näin se voi toimia esimerkkinä myös muille. Hanke osoitti myös, miten hienosti kaupungin ja järjestöjen asiantuntemusta voidaan hyödyntää kaikkien hyväksi”, kertaa HUN ry:n Majava.

”Yhdessä on löydetty eri käyttäjäryhmät huomioivia esteettömyysratkaisuja, suunniteltu esteettömiä reittejä rakennustyömaan ympärille ja läpi sekä sovittu, kuinka rakennustyön aikana viestitään ja kuinka tavoitetaan näkövammaiset käyttäjät mahdollisimman hyvin.”

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Esteettömyyspalkinto 2020 jaettiin Teams-etätilaisuudessa 9.12.2020. Tunnustuksen luovutti HUN ry:n puheenjohtaja Mikko Apajalahti.

Lisätietoja

toiminnanjohtaja Heikki Majava / Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
p. 040 562 2212
heikki.majava@hun.fi
hun.fi

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) on uusimaalaisten näkövammaisten oma järjestö, joka ajaa näkövammaisten oikeuksia, tarjoaa kanavan vertaistuelle sekä palvelee näkövammaisia monin eri tavoin. HUN ry on Näkövammaisten liiton (näkövammaistenliitto.fi) suurin alueyhdistys.