Siirry pääsisältöön

HUNin luot­ta­mus­teh­tä­viin il­moit­tau­tu­nei­ta eh­dok­kai­ta

Valinnat tehdään syyskokouksessa 9.12.2023.

HUNin syyskokouksessa 9.12.2023 valitaan HUNin hallitukseen puheenjohtaja, kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä sekä Näkövammaisten liiton valtuustoon viisi valtuutettua ja viisi varavaltuutettua.  

Olemme pyytäneet ehdokkaita esittäytymään tiedotuskanavissamme etukäteen. Varsinainen ehdokasasettelu on toki syyskokouksessa.

Seuraavassa niiden ehdokkaiden esittelyt, jotka ovat saapuneet  tähän mennessä. 

Iltanen, Anneli

Lämmin tervehdys kaikille.

Olen ehdolla Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry.n puheenjohtajaksi. Miksi? Uskon, että synkkyyden aika on tarpeen ohittaa. Vaikeita aikoja on ollut aina ja tulee olemaan jatkossakin. Kaikesta on selvitty sata vuotta, niin miksemme selviytyisi nytkin?

Kuka on Anneli?:
Kuusikymmentä vuotta näkövammaisena elänyt nainen. Retinitiksen kautta sokeutunut kolmikymppisenä.
Kasvattanut kaksi lasta aikuisiksi.
Suorittanut yliopisto-opintoja kahdeksan vuotta. Pääaineena romaaninen filologia ja sivuaineena espanjalainen filologia. 
Sokeutumisen jälkeen hieroja-kuntohoitaja-tutkinto Arlainstituutissa.
Nykyään erilaisia jumppaohjauksia  ja monenlaisia pätkätöitä tekevä. Viimeisen vuoden olen koordinoinut Näkövammaiset Käsityöntekijät yhdistyksen Oivallus-toimintoa järjestäen erityyppisiä käsityökursseja.

Tällä hetkellä  olen nyt ollut Näkövammaiset Käsityöntekijät yhdistyksessä kolme vuotta varapuheenjohtajana. Kun menin yhdistykseen, niin Stea tarjosi nollaa rahoitukseen. Apuja muiltakaan osapuolilta ei juurikaan ollut tulossa. Hyvällä asiastaan innostuneiden kanssa tehdyllä yhteistyöllä saimme luotua konseptin, joka on tuottanut käsityövastaaville ja asiasta innostuneille jatkumon käsityöperinteen jatkamiseen. Olen siis saanut perehtyä siihen konkretiaan, mitä Stea haluaa meiltä, yhteistyössä asiaan sitoutuneiden ihmisten kanssa. Näkemystä siitä, että miten toimintaa on hyvä suunnata on siis löytynyt hyvän työyhteisön tekemisen kautta.

Kymmenisen vuotta olin HUN-hallituksessa. Puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Tänä aikana opin tuntemaan, mitä on vastuunkantaminen. Vaikeita päätöksiä. Välillä kipeitäkin, mutta asioita, jotka on vain tehtävä. Kuitenkin näen, että tulevaisuuteen luottaen  on mentävä. Ikävillä mielikuvilla luodaan ikävää toimintaa. Emme saa yhteistä hyvää edistettyä muuten kuin, että varaudumme tulevaan asenteella, joka on rohkea. Vaikeudet on tehty voitettaviksi. Mitä olisi jos ajattelisimme asian niin päin, että me pidämme puolemme ja vähän enemmänkin?  

Realismi on realismia, mutta mikään tässä maailmassa ei olisi muuttunut koskaan, jos perusasenne on, että ollaan leuka rinnassa valmiina ottamaan iskuja.  

Yllättävä huomio tuli taas tästä tekemisen kirjosta. Minun näköinen mieli-toiminnon ihminen piti etäluentoa Oivalluksen etäluennolla. Kaikki voimaantuivat ja olivat kiitoksia täynnä. Itseni mukaan lukien.

Positiivisuus luo positiivista ilmapiiriä. Silloin ajatukset lähtevät lentoon, eikä niitä haasteita olekaan niin paljon kuin aluksi luuli. Innovatiivisuus taso kasvaa kaikilla, kun on välittävä ja kaikkia kannustava ilmapiiri. Työskentely niin Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:ssä ja muutamassa muussa toiminnossa, on vakuuttanut minut siitä, että se, jos unohdetaan näkemyserot ja toimitaan yhteisen edun nimissä tuottaa tuloksia. 
Onnistumme yhdessä.

Ystävällisin terveisin,
Anneli Iltanen

Oksanen, Anna-Kaisa

Hei,
Olen 42-vuotias nainen Itä-Helsingistä. 
Olen ollut liikuntatoimikunnassa jo 4 kautta ja järjestänyt lajikokeiluja parin vuoden ajan. 
Olen kiinnostunut hallitustyöskentelystä ja Hunin asioiden ajamisesta. Minua kiinnostaa myös valtuustotyö Näkövammaisten liiton valtuustossa.

Ystävällisin  terveisin 
Anna-Kaisa Oksanen

Pekola, Jari:

Hyvät jäsenet
Yhdistyksemme syyskokouksen tehtävänä on valita uusi puheenjohtaja ja toivon, että valitsette minut tähän vastuulliseen tehtävään. Olen perehtynyt yhdistyksemme jäseniin, toimintaan, työntekijöihin ja tämän kokonaisuuden hallintoon hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä sekä vaikuttamistoimikunnan puheenjohtajana. Katson, että minulla on tarvittavat tiedot ja taidot yhdistyksemme puheenjohtajan tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.

HUN on keskellä välttämätöntä muutosprosessia ja sen johdossa tarvitaan nyt jatkuvuutta ja selkeyttä. Tarve uudistuksille oli nähtävissä jo aiemmin, mutta viime vuodet ovat osoittaneet niiden välttämättömyyden. Muutos lähti hyvin käyntiin viime vuonna, emmekä ole vielä valmiita. Työtä on runsaasti edessä ja kesällä julkaistu Petteri Orpon hallitusohjelma loi meille lisäpainetta ja tiukan aikataulun toimenpiteille. Muutosprosessia pitää viedä eteenpäin samalla tarmolla ja päämäärätietoisuudella, jolla nykyinen puheenjohtajamme yhdessä hallituksen kanssa ne käynnisti. Yhteisten tavoitteiden tulee olla selkeitä ja ne tulee sellaisina myös pitää, jotta hallitus ja yhdistyksemme sitoutuneet työntekijät pystyvät ne saavuttamaan. Tulevan puheenjohtajan ja hallituksen tulee keskittyä tehtäväänsä, eli yhdistyksemme johtamiseen yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.

Hallinnon ja toiminnan uudelleenorganisointi tulee saattaa loppuun, mutta samaan aikaan meidän tulee kehittää myös jäsenille tarjottavia palveluja. Ovathan jäsenpalvelut yhdistyksemme päätehtävä, ei hallinto. Yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa tulee syventää, jotta tavoitamme yhä suuremman osan kohderyhmästämme. Palveluiden turvaaminen ja vahvistaminen edellyttää myös vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tuomista selkeämmin osaksi yhdistyksemme ydinpalveluita. Vertaistoiminta on oiva keino löytää mielekästä tekemistä ja tarjota hyvinvointia toisillemme.

Vaikuttamistoiminta on yksi keskeinen toimintamuotomme. Se pyrkii turvaamaan niin toimivat ja laadukkaat vammaispalvelut kuin esteettömän ympäristönkin. Työn tulee olla laaja-alaista ja palvella koko jäsenkuntaamme. Emme voi keskittyä vain viimesijaisiin vammaispalveluihin, vaan meidän on pyrittävä vahvistamaan itsenäisen ja yhdenvertaisen elämän edellytyksiä. Vaikuttamistyö vaatii myös vahvoja verkostoja. Alueelliset ja kunnalliset vammaisneuvostot ovat keskeisiä yhteistyöelimiämme, mutta järjestöjen välistä yhteistyötä tarvitaan näiden rinnalla. Yhteistyötä näkövammaisyhteisön sisällä ei saa unohtaa ja kaikkein vähiten yhteistyötä Näkövammaisten liiton kanssa. Olen tarkastellut tätä yhteistyötä sekä Hunin että liiton hallituksista käsin ja nähdäkseni se toimii tällä hetkellä hyvin molempien osapuolien hyödyksi. Tätäkin voimavaraa on aina varaa kehittää. Lupaan tehdä parhaani tämänkin asian hyväksi.

Kuka?
Nimi: Jari Pekola
Ikä: 52
Perheenjäsenet: vaimo Anna-Riikka ja opaskoira Leia
Kotipaikka: Tikkurila, Vantaa
Ammatti: eläkeläinen
Muita tehtäviä:
Näkövammaisten liiton hallituksen jäsen
Kiinteistöosakeyhtiö Iiriksen hallituksen varapuheenjohtaja 
HUS-yhtymän yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen 
HUS:n pää- ja kaulakeskuksen asiakasraadin jäsen ja kokemusasiantuntija

Setälä, Jarkko:

Täten ilmoitan olevani käytettävissä ehdokkaaksi Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten sekä Näkövammaisten Liitto ry:n valtuuston jäsenten vaalissa 2023.

Olen 52-vuotias sokea filosofian maisteri Espoosta. Minulla on pitkä kokemus erikokoisten järjestöjen luotttamustehtävistä.

Keskeisenä teemanani molemmissa vaaleissa on poliittisen vaikuttamistyön kehittäminen näkövammaisjärjestöissä. Koska Veikkauksen pelituotoista tulevan rahoituksen jakojärjestelmä muuttuu vuodesta 2024 alkaen, kun jaosta tehdään osa valtion talousarviota, on syytä järjestöissä myös miettiä, vaatiiko tämä rahoitusmallin muutos järjestöjen voimakkaampaa vaikuttamistyötä myös suoraan poliittisiin puolueisiin asiamme edistämiseksi. Koska näkövammaisjärjestöt ovat luonteeltaan poliittisesti sitoutumattomia, mutta rahoitusmallin muutos voi lisätä poliittisen vaikutustyön merkitystä, on asiaa syytä tarkastella huolellisesti, ja yhdessä luoda mallit, miten tätä mahdollista poliittista vaikuttamistyötä tehdään niin valtakunnallisesti kuin aluetasolla, jotta voimme puolustaa asemaamme yhtenä merkittävänä avustusten saajakohteena.

Käytännössä tämä yllä mainittu valmistautuminen voisi sisältää poliittisen työn koulutuksia luottamushenkilöille sekä poliittisten henkilö- ja järjestökontaktien luomista järjestöjen ja puolueiden kesken sekä alue- että valtakunnan tasolla.

Sundholm, Johan

Täten ilmoitan olevani käytettävissä HUN:in syyskokouksessa 9.12. luottamushenkilöitä valittaessa HUN:in hallituksen jäseneksi sekä Näkövammaisten liiton valtuutetuksi.

Olen 38-vuotias yo-datanomi Nurmijärveltä. Minulla on jo hieman reilut 20 vuoden kokemus järjestötoiminnasta sekä pienissä, pelkästään vapaaehtoisvoimin ja jäsenmaksujen ja yksittäisten lahjoitusten varassa pyörivistä järjestöistä kuin myös isommista STEA-rahoitteisista järjestöistä, joissa myös on palkattuja toimihenkilöitä. Lisäksi minulta löytyy kokemusta kunnallispolitiikasta aikaisemman kotikuntani sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä seitsemältä vuodelta.

HUN:issa haluan ennen kaikkea olla mukana kehittämässä vaikuttamistyötä ja oikeuksienvalvontaa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Varsinkin, kun ei ole ihan vielä tiedossa, miten uusi vuonna 2025 voimaantuleva vammaispalvelulaki tulee vaikuttamaan uusmaalaisten näkövammaisten arkeen. ICT-ohjauksen kehittäminen ja saavutettavuuskysymyksen ovat myös lähellä sydäntäni. STEA-avustusten tiukentuessa on myös valitettavasti etsittävä uusia rahoituslähteitä ja verkostoituva sen suhteen. Tämän lisäksi liiketoimintaa yhdistyksessä pitää tarkastella siltä osin kriittisesti, että olemassa oleva liiketoiminta olisi/pysyisi kannattavana.

Liiton valtuutettuna aion keskittyä nimenomaan vaikuttamiskysymyksiin, kuntoutuksen kehittämiseen sekä tiedonsaantikysymyksiin. Myös liiton puolella sen pyörittämää liiketoimintaa ja sen tarkoituksenmukaisuutta on tarkasteltava kriittisesti kuitenkin siten, että näkövammaisille välttämättömät palvelut säilyvät jonkun tahon tuottamana.

Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin sähköpostitse joita voi lähettää osoitteeseen: johan.sundholm@gmail.com 

Johan Sundholm