Siirry pääsisältöön

HUNin kun­ta­vaa­li­tee­sit 2021 Hel­sin­gis­sä

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry haluaa tuoda helsinkiläisten ehdokkaiden tietoon näkövammaisille tärkeimmät vaaliteesit kuntavaaleissa 2021:

1. Helsingin kaupungin tarjoamien digitaalisten palvelujen on oltava saavutettavia

 • Kaupungin digitaalisen viestinnän ja palveluiden on oltava saavutettavia riippumatta niiden tuottajasta.
 • Kaupungin käyttämien hakemusten, lomakkeiden ja kyselyjen on oltava saavutettavia.
 • Kaupungin digitaalisten alustojen ja oppimisympäristöjen on oltava saavutettavia varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille, koululaisille, opiskelijoille, kasvatus- ja oppilaitosten henkilökunnalle, sekä vanhemmille.

2. Kaupungin rakennetun ympäristön on oltava esteetön, ja kaupungin on luotava edellytyksiä kaupunkilaisten itsenäiselle selviytymiselle arjessa

 • Joukkoliikenteen on oltava esteetöntä ja sen tulee mahdollistaa sujuva itsenäinen liikkuminen myös näkövammaisille. Muun muassa pysäkkien digitaalisten näyttötaulujen informaation tulee olla saatavilla myös ääneen puhuttuna ratikka- ja linja-autopysäkeillä, sekä rautatie- ja metroasemilla.
 • Jalkakäytävien tulee olla esteettömiä ja ne tulee varata jalankululle. Polkupyörien ja erityisesti sähköpotkulautojen pysäköinnille on osoitettava omat selkeät paikkansa.
 • Suojateiden turvallisuutta tulee edelleen kehittää ja ne tulee lähtökohtaisesti varustaa ääniopasteisilla liikennevaloilla.
 • Itsenäisen liikkumisen tueksi tulee olla saatavilla kattava valikoima sana- ja kohokarttoja.
 • Leikkipuistojen, puistojen, liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden esteettömyydessä on huomioitava myös näkövammaiset.

3. Kaupunkilaisen on saatava myös henkilökohtaista palvelua.

 • Edes saavutettava digitaalinen palvelu ei korvaa henkilökohtaista palvelua. Kone ei ymmärrä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarpeita samalla tavoin kuin toinen ihminen.

4. Vammaisten vaikuttamismahdollisuuksia on parannettava

 • Vammaisneuvoston edustajalla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa, sekä edustajat keskeisissä lautakunnissa, jotta vammaisten näkökulma tulee asianmukaisesti huomioiduksi kaikissa kaupungin päätöksentekoprosesseissa.
 • Vammaisten, vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston näkemykset on otettava huomioon asioiden suunnittelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa.

Lisätietoa Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten kuntavaaliteeseistä saat yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Apajalahdelta, mikko.apajalahti@hun.fi tai 050 4111 656.

Lue myös: Näkövammaisten liiton kuntavaaliteesit 2021- Ulkoinen linkki