Siirry pääsisältöön

HUN ry:n lausunto Tra­fico­mil­le kau­pun­ki­rai­de­lii­ken­ne­mää­räyk­seen

Lausunto annettu 30.11.2022.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
diaarinumero: TRAFICOM/565853/03.04.02.00/2021
    Määräyshankepäätös: Kaupunkiraideliikenne

Asia: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (jäljempänä HUN) lausunto kaupunkiraideliikennemääräykseen.

HUN pitää määräysten sisällön päivittämistä tärkeänä ja korostaa esteettömyysvaatimusten huomioon ottamista.
HUN kommentoi kohtien:
2. (Määritelmät)
3. (Yleiset turvallisuustavoitteet)
4.5 (Riskien tunnistaminen ja hallinta)
4.13 (Varautuminen hätätilanteisiin)
4.16 (Turvallisuuspoikkeamien raportointi, tutkinta ja ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen)
4.17 (Jatkuva parantaminen)
7.2 (Säännöllisesti laadittavat raportit)
sisältöä.

2. Määritelmät             

Turvallisuus pitää sisältyä määritelmiin. Esteettömyys liittyy kiinteästi turvallisuuteen ja sen mukana toimintavarmuuteen.

3. Yleiset turvallisuustavoitteet

C-kohdan määritelmien pitää kattaa myös matkustajaturvallisuus.
G-kohtaan lisätään asemat ja laiturialueet.
Yleisiin turvallisuustavoitteisiin tulee lisätä palvelun esteettömyys. Lisäksi pitää määritellä kaupunkiraideliikennettä velvoittavat konkreettiset esteettömyysvaatimukset.

4.5 Riskien tunnistaminen ja hallinta

A-kohdassa pitää tunnistaa toimintaan kiinteästi liittyvä esteettömyys.
C-kohdassa pitää määritellä sidosryhmät, joiden kanssa toiminnanharjoittaja tekee yhteistyötä.     
Edellytetään vammaistahojen osallistamista.

4.13 Varautuminen hätätilanteisiin

Tarvitaan kuvaus erityisryhmiä koskevista menettelyistä ja niiden jakamisesta vammaistahoille.

4.16 Turvallisuuspoikkeamien raportointi, tutkinta ja ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen

Raporttien pitää olla julkisia, jotta vammaistahot voivat seurata turvallisuustilanteen kehittymistä.

4.17 Jatkuva parantaminen

Kaupunkiraideliikenteen esteettömyyttä on parannettava jatkuvasti. Kehittämisen jarruna ei voi olla käytössä olevien huonojen ratkaisujen säilyttäminen.

7.2 Säännöllisesti laadittavat raportit

Raportointiin pitää sisältyä selvitys erityisryhmiin kuuluville henkilöille (näkö-, kuulo- ja liikuntavammaiset) tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, tiedot niiden jatkokäsittelystä ja korjaavat toimenpiteet.