Siirry pääsisältöön

HUN: Kan­nan­ot­to pi­ka­rai­tio­tei­den es­teet­tö­myy­teen ja tur­val­li­suu­teen

Huolenaiheina raitioteiden ylityspaikat ja pysäkkien palvelutaso

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (jäljempänä HUN) ilmaisee kantansa käynnissä oleviin pikaraitiotiehankkeisiin ja niiden esteettömyyteen sekä turvallisuuteen. HUN haluaa kiinnittää huomiota raitioteiden ylityspaikkojen turvallisuuteen ja pysäkkien palvelutason parantamiseen.

Suunnitelmissa on uudenlaisia raitioteiden ylityspaikkoja, joissa jalankulkija on velvollinen väistämään raitiovaunua. HUN pitää välttämättömänä, että kyseisissä ylityspaikoissa toteutetaan:

  • VAROVA-ohjaus,
  • taktiilinen ohjausraita,
  • hyvin kontrastoitu väritys,
  • jalankulkijasaarekkeet

Suunnitelmat sisältävät toimenpiteitä pysäkkien palvelutason parantamiseen ja esteettömyyteen. HUN muistuttaa, että yhdenvertaisen ja turvallisen matkustajapalvelun edellytyksenä pysäkillä on:

  • puhuva näyttötaulu,
  • linjanumeron kuulutus,
  • taktiilinen ohjausraita,
  • hyvä valaistus

Raitioliikenteen sujuvuus ja jalankulkijaturvallisuus

Näkövammaisten on mahdoton kuulonvaraisesti havaita yleisessä liikenteen hälyssä äänettömästi lähestyvää raitiovaunua, siksi ylityspaikkoihin on asennettava VAROVA-ohjausvalot äänimerkkeineen. HUN haluaa osallistua VAROVA-ohjauksen varoitusäänen kehittämiseen ympäristöön sopivaksi.

HUN esittää huolensa Raide-Jokerin suunnitelmassa ehdotettuun ylityspaikan ruskean värin valintaan. Voimakkaasti heikkonäköisen henkilön kannalta riittävän kontrastin katupohjasta muodostaa jokin vaalea väri esimerkiksi keltainen, joka ei tuo mieleen suojatien merkintää. Myös kiskojen suuntainen, taktiilinen ohjausraita on pakollinen ylityspaikan kohdalla.

HUN muistuttaa, että myös uudenlaisten ylityspaikkojen kohdalla tarvitaan välikorokkeet kiskojen kummallekin puolelle, erottamaan ylityspaikka muusta liikenteestä, jotta jalankulkijalla on mahdollisuus turvallisesti odottaa sopivaa ylityshetkeä.

Pysäkkien palvelutason parantaminen ja esteettömyys

Pysäkkien näyttötaulujen sisältö on osalle näkövammaisista saavuttamaton. Pysäkille saapuvan raitiovaunun linjanumero on kysyttävä vaunun sisältä, mikä hidastaa vaunun lähtemistä pysäkiltä. HUN esittää näyttötauluihin painikkeella käynnistettävää puhetukea ja pysäkille saapuvan linjan numeron kuuluttamista kaiuttimesta, joka on sijoitettu näkövammaisille tarkoitetun istumapaikan lähellä olevan oven kohdalle.

Valkoisen kepin kanssa liikkuminen pysäkkialueella on vaarallista, jos taktiiliset ohjausraidat puuttuvat. HUN huomauttaa, että ohjausraidat on asennettava tyyppipiirustusten mukaisina, jotta valkoisen kepin käyttäjä pysäkiltä lähtiessään pääsee turvallisesti suojatielle.

Hyvä valaistus on tärkeä yksityiskohta turvallisen liikkumisen kannalta. HUN muistuttaa, että pysäkeillä olevat, kirkkaasti valaistut mainostaulut lisäävät merkittävästi häikäistymistä.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Mikko Apajalahti            Heikki Majava
puheenjohtaja                toiminnanjohtaja

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Jari Pekola
puheenjohtaja
Vaikuttamistoimikunta
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry.
gsm 0400 168 368
s-posti: jari.pekola@hun.fi

Juha Sylberg
esteettömyysasiantuntija
Näkövammaisten liitto ry.
puh. 09 3960 4020
gsm 050 596 5025
s-posti: juha.sylberg@nkl.fi