Ta­voit­teet

Näkövammaisten omaehtoinen ja itsenäinen elämä

HUN edistää alueensa näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja itsenäistä elämää sekä olla tasavertainena kansalainena osana toimivaa yhteiskuntaa. Tätä tehtävää toteutetaan sekä vaikuttamalla yhteiskuntaan ja sen palveluihin, että järjestämällä itse palveluita ja toimintamahdollisuuksia.

Näön heikkeneminen tai sen menetys ei ole este osallistumiselle, mutta osallistuminen kaikille avoimeen ja näkevien lähtökohdista suunniteltuun tarjontaan voi joskus olla vaikeaa tai mahdotonta. Yhdistyksen kerhoissa voi jatkaa näkevänä aloitettuja harrastuksia tai löytää uusia. Perusajatuksena on tarjota monipuolisia toimintamahdollisuuksia ja vertaistuen kanavia.

Työllisyys

Yhdistyksen alkuajoista lähtien on yhtenä pitkäaikaisena tavoitteena ollut näkövammaisten työllisyyden edistäminen. HUN ylläpitää Helsingissä käsityöyrittäjien tuotteita myyvää Annansilmät-Aitta -myymälää sekä Iiris Pro -työkeskusta.

Ajankohtaiset tavoitteet

Ote vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta:

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:llä on vuodelle 2018 kaksi päätavoitetta.
  • Ensimmäinen päätavoite on vaikuttaa Uudenmaan maakunnan ja sote-palveluiden valmisteluun niin, että näkövammaiset ja heidän tarpeensa tulevat huomioitua uudistuksen valmistelussa.
  • Toinen päätavoite on parantaa yhdistyksen jäsenpalveluiden saavutettavuutta pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Ensimmäiseen päätavoitteeseen liittyen vaikuttamistoiminnan keskeisenä tavoitteena vuonna 2018 on kehittää koko Uudenmaan maakunnan yhtenäistä vaikuttamistoimintaa näkövammaisten paikallisyhdistysten, Näkövammaisten liiton ja muiden alueella toimivien vammaisjärjestöjen kanssa. Uusien verkostojen ja yhteistyön muotojen kautta pyritään saamaan paremmin järjestöjen ääntä kuuluviin. Tavoitetta tukee Uusimaa yhdessä hankkeessa tehtävä työ.

Toiseen päätavoitteeseen liittyen kehitetään jäsenpalvelujen tarjontaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella Pengerkadun toimintayksikön ja paikallisyhdistysten yhteistyön kautta. Vuoden 2018 tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa säännöllistä iltapäivätoimintaa ja palveluohjausta henkilöille, joiden on vaikeaa tai mahdotonta tulla Helsinkiin. Toimintaa järjestetään Tuusulassa (Hyrylä), Hyvinkäällä, Porvoossa ja Lohjalla.

Tämän lisäksi yhdistyksen ICT-tuki vahvistaa yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa. Paikallisyhdistysten jäsenille järjestetään heidän omien tapahtumiensa yhteydessä apuväline-esittelyjä ja yksilöllistä ohjausta. Tavoitteena on, että ohjaus ja opastus saadaan lähemmäs jäseniä ja ICT-tuki tavoittaisi Uudenmaan alueen näkövammaiset mahdollisimman hyvin myös Uudenmaan reuna-alueilla.