Ta­voit­teet

Näkövammaisten omaehtoinen ja itsenäinen elämä

HUN edistää alueensa näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja itsenäistä elämää sekä olla tasavertainena kansalainena osana toimivaa yhteiskuntaa. Tätä tehtävää toteutetaan sekä vaikuttamalla yhteiskuntaan ja sen palveluihin, että järjestämällä itse palveluita ja toimintamahdollisuuksia.

Näön heikkeneminen tai sen menetys ei ole este osallistumiselle, mutta osallistuminen kaikille avoimeen ja näkevien lähtökohdista suunniteltuun tarjontaan voi joskus olla vaikeaa tai mahdotonta. Yhdistyksen kerhoissa voi jatkaa näkevänä aloitettuja harrastuksia tai löytää uusia. Perusajatuksena on tarjota monipuolisia toimintamahdollisuuksia ja vertaistuen kanavia.

Työllisyys

Yhdistyksen alkuajoista lähtien on yhtenä pitkäaikaisena tavoitteena ollut näkövammaisten työllisyyden edistäminen. HUN ylläpitää Helsingissä käsityöyrittäjien tuotteita myyvää Annansilmät-Aitta -myymälää sekä Iiris Pro -työkeskusta.

Ajankohtaiset tavoitteet

HUNIN KESKEISET KEHITTÄMISKOHTEET VUODELLE 2020 

(ote toimintasuunnitelmasta)

Oikeuksienvalvonnassa jatketaan Uudenmaan alueella tapahtuvien kuljetuspalvelumuutoksien seuraamista ja niihin vaikuttamista. Esteettömän ympäristön turvaamiseksi vaikuttamistyötä tehdään näkövammaisten liikkumisen kannalta keskeisiin kohteisiin liittyen Hämeentiellä ja Palvelutalo Iiriksen ympäristössä. Vaikuttamistyötä tehdään myös julkisen liikenteen esteettömyysratkaisuihin niin, että ne olisivat näkövammaisille sopivia. Uutena haasteena on kaupunkiliikenteeseen tulevien uusien liikkumisratkaisujen, kuten esimerkiksi sähköpotkulaudan, mahdollisesti näkövammaisille liikkujille aiheuttavien haittojen ehkäiseminen ja siinä tehtävä vaikuttamistyö. Kehittämiskohteena on viestiä alueen kunnille uudesta saavutettavuuslaista ja näin parantaa kuntien digitaalisten palveluiden saavutettavuutta näkövammaisten kannalta.

Jäsentoiminta jatkaa monipuolisten tapahtumien ja retkien järjestämistä. Tavoitteena on ylläpitää vuoden 2019 aikana alkanutta positiivista virettä ja monipuolista, jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa. Toimintaa kehitetään jäsenistön toiveita kuullen. Yhdistyksellä on valmius toteuttaa toimintavuoden aikana jäsenten tai muiden tahojen ideoimaa uutta toimintaa.

Liikuntatoiminnassa järjestetään useita lajikokeiluita ja muita liikuntatapahtumia normaalin säännöllisen liikuntaryhmätoiminnan lisäksi. Ikiliikuttaja toiminnassa pyritään tavoittamaan eri paikallisyhdistysten väkeä erilaisiin liikuntatuokioihin. Toiminnan tavoitteena on saada uusia ihmisiä innostumaan liikunnasta.

Palvelutoiminta kehittää toimintaa erityisesti Porvoon alueella ja Itäisellä Uudellamaalla, missä on ollut vaikeuksia tavoittaa näkövammaisia iltapäivätoimintaan. Alueella selvitetään mikä toiminta kiinnostaa ja käynnistetään etsivä työ, jolla tavoitettaisiin toiminnasta hyötyvät näkövammaiset. Etsivää työtä tehdään myös muualla Uudellamaalla. Toimintaa Palvelukeskus Iiriksessä kehitetään ja tiedotusta parannetaan.

ICT tuen erityisenä tavoitteena on laatia ”usein kysytyt kysymykset” -osio ICT-tuen kotisivuille. Toisena tavoitteena on osallistua yhdistyksen tilaisuuksien etäosallistumisen suunnitteluun ja testaamiseen. Toimintaa laajennetaan verkon kautta toimivien Daisy kuuntelulaitteiden käyttöönottoon ja käytön ohjaukseen.

Iiris Pro -työkeskuksen tavoitteena on kehittää yritysyhteistyötä asiakkaiden työllistymisen parantamiseksi. Toimitiloja ja kalustoa kehitetään sekä pyritään hankkimaan lisää tilaa työkeskuksen käyttöön KOy Iiriksen tiloista. Iiris Prolle hankitaan ympäristösertifikaatti. Iiris Pron omat nettisivut otetaan käyttöön.

Annansilmät-Aitan tavoitteena on kehittää myymälän markkinointia. Myymälän nettisivut uudistetaan. Materiaalien välitystä hieman supistetaan valikoiman osalta, jotta toiminnan jatkaminen supistuvilla resursseilla voidaan turvata.

Käsillä toiminnan suunnittelun vuosikelloa ja kurssien markkinointia kehitetään.

Kumaja hankkeen tavoitteena on kehitetyn verkostotoiminnan jatkon varmistaminen.

Viestinnän tavoitteena on yhdistyksen kotisivujen ja ulkoisen ilmeen uudistaminen. Jäsenviestinnän kehittämiseksi tehdään kysely jäsenistölle.