Ta­voit­teet

Näkövammaisten omaehtoinen ja itsenäinen elämä

HUN edistää alueensa näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja itsenäistä elämää sekä olla tasavertainena kansalainena osana toimivaa yhteiskuntaa. Tätä tehtävää toteutetaan sekä vaikuttamalla yhteiskuntaan ja sen palveluihin, että järjestämällä itse palveluita ja toimintamahdollisuuksia.

Näön heikkeneminen tai sen menetys ei ole este osallistumiselle, mutta osallistuminen kaikille avoimeen ja näkevien lähtökohdista suunniteltuun tarjontaan voi joskus olla vaikeaa tai mahdotonta. Yhdistyksen kerhoissa voi jatkaa näkevänä aloitettuja harrastuksia tai löytää uusia. Perusajatuksena on tarjota monipuolisia toimintamahdollisuuksia ja vertaistuen kanavia.

Työllisyys

Yhdistyksen alkuajoista lähtien on yhtenä pitkäaikaisena tavoitteena ollut näkövammaisten työllisyyden edistäminen. HUN ylläpitää Helsingissä käsityöyrittäjien tuotteita myyvää Annansilmät-Aitta -myymälää sekä Iiris Pro -työkeskusta.

Ajankohtaiset tavoitteet

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry keskeiset tavoitteet vuodelle 2017 toimintasuunnitelman mukaan ovat:
  • Vahvistaa jäsenten osallisuutta yhdistyksen vertaistoiminnan kehittämisessä niin, että toiminta paremmin vastaa jäsenten tarpeita. Parannetaan toiminnan markkinointia niin, että entistä useampi jäsen osallistuu järjestettyyn toimintaan.
  • Yhdistys kehittää yhteistyötä alueensa paikallisyhdistysten kanssa. Tiedonkulkua ja toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään aloittamalla alueparlamentti-toiminta, jossa yhdistyksen hallitus ja paikallisyhdistysten edustajat tapaavat keskenään säännöllisesti.
  • Pengertuvan palveluyksikkö kehittää ja toteuttaa vertaistoimijoiden ja vapaaehtoisten säännöllisiä koulutuksia yhteistyössä vertaistoimikunnan kanssa. Avustajapalvelun markkinointia tehostetaan ja asiakkaita kannustetaan sen käyttämiseen.
  • Tieto- ja viestintäteknologian tukipalvelutoiminta jatkaa yhdistyksessä vuosina 2014 – 2016 toimineen Koneet käyntiin myös kotona! (KOKO!) –projektin toteuttamaa matalan kynnyksen tietotekniikkaohjausta Uudenmaan alueen näkövammaisille. Toimintaan haetaan rahoitusta osana yhdistyksen RAY:lta saamaa kohdennettua yleisavustusta.
  • Ura käsillä -käsityöpajahanke alkoi vuonna 2016. Hankkeessa kokeillaan vuonna 2017 erilaisia mielekkään tekemisen, itsensä kehittämisen, osallisuuden ja uusien työllistymistapojen malleja perinteisen käsityötoiminnan kautta. 
  • Iiris Pro kehittää asiakkaiden jatkopolutusta. Tavoitteena on, että työkokeilu- tai palkkatuki jakson jälkeen mahdollisimman moni työllistyy avoimille työmarkkinoille, ohjautuu opiskeluihin tai muiden soveltuvien palveluiden pariin. Kaikille laaditaan jatkosuunnitelma. Yhteistyötä yritysten ja muiden välityömarkkinoilla toimivien tahojen kanssa kehitetään. Toimintaympäristön muutoksiin kuten palkkatuen myöntämisperusteiden muutoksiin varaudutaan. Toimintaa kehitetään näkövammaisuuden ehdoilla. Vuoden alussa toteutetaan käytössä olevien tilojen lattioiden kunnostustyöt. Toiminta jatkuu töiden aikana väistötiloissa.
  • Annansilmät-Aitta kehittää näkövammaisten käsityötuotteiden verkkomyyntiä ja markkinointia. Valtakunnallista materiaalivälitystä käsityöntekijöille kehitetään niin, että se pystytään hoitamaan kannattavasti.
  • Yhdistyksen hallitus tekee selvityksen yhdistyksen hallinnon tehostamismahdollisuuksista.
  • Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry tukee henkilöstöään koulutus- ja virkistysmahdollisuuksin sekä kehittää hyvää yhteistoimintaa luottamushenkilöiden ja palkatun henkilöstön välille.