Näkövammaisten asemaan ja palveluihin vaikuttaminen

Meidän kaikkien palvelut

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on toimialueensa näkövammaisten etujärjestö. Yhdistys valvoo näkövammaisten oikeuksia ja vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta näkövammaiset voisivat elää tasa-arvoisina muiden kansalaisten rinnalla.

HUN vaikuttaa mm. rakennusten, liikenteen ja muun ympäristön esteettömyyteen. Yhdistys valvoo myös vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen ja muiden julkisten palvelujen soveltuvuutta näkövammaisille. Myös kaupan palveluiden tulisi olla näkövammaisille esteettömiä.

Vaikuttamisen keinoja ovat mm. neuvottelut, koulutus, tiedottaminen, kannanotot sekä erilaiset tapahtumat. Viime mainittuja järjestetään esimerkiksi Valkoisen kepin päivänä 15. lokakuuta sekä Sokeain viikolla marraskuussa. HUNin ja paikallisyhdistysten edustajat toimivat myös alueen vammaisneuvostoissa.
Kuva on otettu Kallion kirkon tornista: alhaalla kirkon pihalla on ihmisten muodostama huutomerkki-kuvio, taustalla kerrostaloja ja taivaan horisontti.

Näkövammaisten muodostama huutomerkki Kallion kirkon pihalla Valkoisen kepin päivänä 15.10.2014.

Juuri sinun palvelusi

Jos tarvitset henkilökohtaista apua sosiaaliturva-asioissa tai haluaisit esimerkiksi valittaa saamastasi päätöksestä, ota yhteys Näkövammaisten liiton aluetyöntekijöihin. He ovat näkövammaisten oikeuksienvalvonnan asiantuntijoita, jotka palvelevat puhelimitse, sähköpostitse ja tarvittaessa myös kasvokkain tavaten.

Näkövammaisten liitto julkaisee myös Näkövammaisen palveluopasta, joka on mainio väline omatoimiseen oikeuksienvalvontaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntoutusohjaajat tukevat ja ohjaavat myös näkövammaisia kuntoutumisessa ja arjen askareista selviytymisessä. Kuntoutusohjaajilta saa tietoa mm. apuvälineistä, kuntoutuksesta ja muista palveluista.

Lisätietoa Näkövammaisten liiton sivuilta