Ym­pä­ris­tö es­teet­tö­mäk­si

Ympäristön esteettömyyttä näkövammaisille voidaan lisätä monella tavalla. Tärkeitä konkreettisia tavoitteita rakennetun ympäristön ja julkisen liikenteen esteettömyyden osalta ovat:
  • Busseihin ja raitiovaunuihin on saatava pysäkkikuulutukset, jotka metrossa ovat toimineet alusta asti. Kuulutukset tukevat näkövammaisen itsenäistä liikkumista.
  • Metroasemat on tehtävä turvallisemmiksi näkövammaisille. Metrolaitureissa on oltava selvästi näkyvät ja tuntuvat, ohjaavat kontrastimerkinnät. Kiskojen ja laiturien väliin on rakennettava kiskoille putoamisen estävät seinät. Asemakuulutukset lisäävät näkövammaisten matkustusturvallisuutta.
  • Mainostelineiden poistaminen jalkakäytäviltä ja muilta jalankulkualueilta tekee näkövammaisen liikkumisen turvallisemmmaksi ja selkiyttää ympäristöä. Ulkotulet pitäisi suojata niin hyvin, että niihin ei vahingossakaan pääse osumaan.
  • Liikennevaloihin on lisättävä ääniopasteita, jotta mahdollisimman moni suojatie olisi turvallinen näkövammaisille.

Lisätietoa Näkövammaisten Keskusliiton sivuilta