Ura käsillä -hanke 2016-2018

Ura käsillä -logo

Kuvassa Ura käsillä -logo

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry aloitti elokuussa 2016 uuden Ura käsillä -käsityöhankkeen. Hanke on päättynyt vuoden 2019 kesäkuussa, mutta vastaavaa toimintaa jatketaan edelleen Käsillä -käsityöyrittäjävalmennuksena.

Hankkeen tavoitteet

Ura käsillä on kolmivuotinen STEA-rahoitteinen hanke, joka tarjoaa tavoitteellista käsityöpajatoimintaa näkövammaisille. Käsityöpajatoimintaan mukaan tuleva näkövammainen osallistuja kasvaa hankkeen edetessä käsityöläisyyteen, oppii yrittäjyyttä ja vahvistaa omaa osallisuuttaan työelämässä.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on ylläpitää ja siirtää häviämässä olevia näkövammaiskäsityötaitoja uudelle sukupolvelle sekä luoda uusia tuotteita perinteisten mallien lisäksi. Hanke pyrkii päivittämään näkövammaisyhteisön käsitystä käsityöammattien arvostuksesta ja tuomaan yhteisön koulutuskeskusteluun vahvemmin ajatuksen kaikkien ammattien arvostettavuudesta. Pyrimme myös saamaan näkyvyyttä toiminnalle näkövammaisyhteisön ulkopuolella ja mediassa.

Kuva pirtanauhakurssilta: Lauta- tai pirtanauhan toinen pää kiinnitetään esimerkiksi hyllyn pystypuuhun, toinen vyötäisille.

Lauta- tai pirtanauhan tekoa kurssilla.

Kohderyhmä

Käsityöpajatoimintaan voivat hakeutua mukaan näkövammaiset henkilöt koko Suomesta. Tärkeintä on, että hakijalla on motivaatiota käsityötaitojen hankkimiseen. Haku avautui loppusyksystä 2016.

Toiminnan painopiste on nuorissa, mutta aikuisiällä vammautuneiden henkilöiden hakeutuminen palvelun piiriin on täysin mahdollista. Iiris-keskuksen esteettömät tilat antavat myös hyvän mahdollisuuden osallistaa muitakin vammaisryhmiä kuin näkövammaisia. Mukaan voi tulla eri järjestelyin henkilökohtaisten elämäntilanteiden mukaan.

Apuraha

Ura käsillä -hankkeen kurssille tulevan henkilön on mahdollista hakea Sokeain Ystävät ry:ltä apurahaa, mikäli hänen taloudellinen tilanteensa on sellainen, ettei hän muuten pysty osallistumaan kurssille. Yhdistys voi myöntää avustusta osaan kustannuksista, avustus ei kuitenkaan kata kaikkia kuluja.

Hakemus tehdään Sokeain Ystävät ry:n sivuilta avustusjärjestelmään (linkki tämän sivun lopussa). Sivuilta löytyvät täydelliset tiedot siitä, mitä hakemuksen tekemiseen tarvitaan. Kannattaa tutustua hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä. Hakijan tulee näiden perusliitteiden lisäksi toimittaa todistus siitä, että osallistuu kurssille. Tämän todistuksen voi pyytää hankevastaavalta.
Kuva: Lautanauhan punontaa Ura käsillä -hankkeen Nauhakurssilla, kuvassa lähikuva käsistä ja laudoista, joita liikuttelemalla työ etenee.

Lautanauhan punontaa Ura käsillä -hankkeen Nauhakurssilla.

Mitä tehdään konkreettisesti

Hankkeessa järjestetään erilaisia työpajoja, joilla tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista, että uusien tuotteiden suunnittelua. Pajoissa otetaan huomioon osallistujien erilaiset edellytykset ja tarpeet sekä tehdään niiden mukaisia ratkaisuja käytettävien materiaalien sekä työtapojen valinnassa.

Pajoissa oppimiseen varataan riittävästi aikaa, tilaa ja ohjausta. Opetettavia työmuotoja ovat mm. rottinkihuonekalut, erilaiset korit, harjat, tuotetuunaukset, tekstiilityöt ja korjaustyöt. Olemassa olevan tuotemalliston rinnalle luodaan uutta ja erityisesti vähennetään materiaalihävikkiä tuotesuunnittelua ja työtapoja kehittämällä.

Hankkeen aikana osallistujat saavat myös opastusta erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä markkinointi- ja myyntikokemusta.

Toiminnan aikana ne osallistujat, joilla on edellytyksiä ja kiinnostusta yritystoimintaan, voivat saada tukea Näkövammaisten liiton yrittäjyyspalvelusta.
Tuettu Veikkauksen tuotoilla -tunnus

Tuettu Veikkauksen tuotoilla -tunnus