Ka­len­te­rin käyt­tö Si­rin avul­la

Voit käyttää kalenteria kätevästi Siri-avustajan avulla. Sirin avulla voit mm. tehdä uusia merkintöjä, muuttaa olemassa olevia tapahtumia, kysyä tapahtumia sekä poistaa niitä.

Siri ymmärtää yhdelle asialle useita eri komentoja, tässä ohjeessa kerrotaan kullekin toiminnolle vain yksi toimivaksi havaittu komento.

Sirin avulla voi lisätä kalenteriin tapahtuman kahdella eri tavalla:

- Ensimmäinen tapa on Yhdellä lauseella, jolloin pidetään kotipainike painettuna pohjassa koko lauseen ajan. Tällä tavalla pienet tauot eivät keskeytä Sirin kuuntelua.

- Toinen tapa on antaa Sirin kysyä haluamansa tiedot. Painetaan kotipainiketta, ja äänimerkin jälkeen annetaan komentosana, jonka jälkeen vapautetaan kotipainike. Sen jälkeen Siri kyselee tarvittavia tietoja. Tosin tällöin Siri laittaa tapahtuman nimeksi pelkästään ”tapahtuma”.

Siri on tarkka tietojen antamisesta oikeassa järjestyksessä. Kun luodaan uusi tapahtuma, pidetään kotipainike painettuna ja merkkiäänen jälkeen annetaan tiedot seuraavassa järjestyksessä:

komentosana, tapahtuman nimi, päivä, kellonaika ja halutessa loppuun voi kertoa tapahtuman keston.

Uuden tapahtuman lisääminen kalenteriin

Tässä esimerkki, jossa lisätään tapahtuma jouluaatolle, ja tapahtuman nimeksi laitetaan ”Joulupukki tulee”.

1. Paina kotipainiketta ja pidä koko ajan painettuna. Merkkiäänen jälkeen sano Sirille seuraava lause:

”uusi kalenteritapahtuma, joulupukki tulee, kahdeskymmenesneljäs joulukuuta, kello 18.30”, ja vapauta lopuksi kotipainike.

Siri toistaa tapahtuman tiedot ja kysyy, merkitsenkö sen muistiin.

2. Jos tiedot ovat oikein, vastaa äänimerkin jälkeen: ”kyllä”, ja tapahtuma merkitään kalenteriin.

3. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Kumoa, muuta nimi ja muuta aika -komennot tapahtuman luomisen aikana

Tapahtuman kumoaminen eli peruuttaminen tapahtuman luomisen aikana

Paina kotipainiketta ja pidä koko ajan painettuna. Merkkiäänen jälkeen sano Sirille seuraava lause:

”Uusi kalenteritapahtuma, joulupukki tulee, kahdeskymmenesneljäs joulukuuta, kello 18.30”, ja vapauta lopuksi kotipainike.

Siri toistaa tapahtuman tiedot ja kysyy merkitsenkö sen muistiin.

Mikäli Siri sanoo tapahtuman tiedot väärin voit peruuttaa merkinnän seuraavasti:

Kun Siri kysyy ”Merkitsenkö sen muistiin, sano äänimerkin jälkeen: ”kumoa.”

Tapahtumaa ei merkitä muistiin.

Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Tapahtuman nimen muuttaminen tapahtuman luomisen aikana

Mikäli Siri sanoo tapahtuman nimen väärin, voit vielä muuttaa nimeä seuraavasti:

Kun Siri kysyy ”Merkitsenkö sen muistiin?”

Vastaa äänimerkin jälkeen: ”muuta nimi”

Sen jälkeen Siri kysyy: ”Mikä sen uusi nimi on?” Äänimerkin jälkeen sano tapahtuman uusi nimi.

Siri toistaa tapahtuman tiedot ja kysyy merkitsenkö sen muistiin.

Jos tiedot ovat oikein, vastaa äänimerkin jälkeen: ”kyllä”, ja tapahtuma merkitään kalenteriin.

Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Tapahtuman ajankohdan muuttaminen tapahtuman luomisen aikana

Mikäli Siri sanoo tapahtuman ajan väärin, voit vielä muuttaa ajankohtaa seuraavasti:

Kun Siri kysyy ”Merkitsenkö sen muistiin?”, vastaa äänimerkin jälkeen: ”muuta aika”

Sen jälkeen Siri kysyy: ”Mikä on tämän tapahtuman uusi aika ja päivämäärä?” Äänimerkin jälkeen sano tapahtuman uusi kellonaika ja päivämäärä.

Siri toistaa tapahtuman tiedot ja kysyy, merkitsenkö sen muistiin.

Jos tiedot ovat oikein, vastaa äänimerkin jälkeen: ”kyllä”, ja tapahtuma merkitään kalenteriin.

Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Kalenterin tapahtumien tiedustelu Sirin avulla

On monta tapaa, joilla voidaan kysellä kalenteritapahtumia Siriltä. Luetellaan tärkeimmät.

Tapahtumia voit tiedustella Siriltä seuraavasti:

Voit kysyä tietyn päivämäärän kalenteritapahtumat.

Sirille pitää sanoa tarkasti päivämäärä.

Esimerkki 1.

Pidä kotipainike painettuna, ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:

”mitä tapahtumia minulla on 24.12.”, vapauta lopuksi kotipainike.

Esimerkki 2.

Pidä kotipainike painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:

”Mitä tapahtumia minulla on kahdeskymmenesneljäs joulukuuta”, vapauta lopuksi kotipainike.

Jos tuolloin on tapahtumia, Siri luettelee niitä. Jos on useampi tapahtuma merkitty, Siri kysyy, haluatko tarkempia tietoja, johon vastataan äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”.

Voit myös kysyä huomisen tapahtumia.

Pidä kotipainike painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:

”Mitä tapahtumia minulla on huomenna”, vapauta lopuksi kotipainike.

Halutessasi voit kysyä tulevan viikon päivän mukaan. (Tämä toimii vain viikon eteenpäin.)

Pidä kotipainike painettuna, ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:

”Mitä tapahtumia minulla on sunnuntaina”, ja vapauta lopuksi kotipainike, jolloin Siri kertoo tulevan sunnuntain tapahtumat.

tai

”Mitä tapahtumia minulla on tiistaina”, jolloin Siri kertoo tulevan tiistain tapahtumat.

Voit myös kysyä kalenteritapahtumaa nimen mukaan. Pidä kotipainike painettuna, ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:

”Milloin on kalenteritapahtuma Joulupukki tulee?”, ja vapauta lopuksi kotipainike.

Kalenterimerkinnän poistaminen.

Kalenterimerkinnän voit poistaa seuraavasti:

1. Sanomalla komentosana ja tapahtuman nimi.

Esimerkiksi:

Pidä kotipainike koko ajan painettuna, ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”poista tapahtuma Joulupukki tulee”, ja vapauta kotipainike.

Sen jälkeen Siri kysyy: ”Haluatko perua tapahtuman Joulupukki tulee…?” Äänimerkin jälkeen vastaa: ”Kyllä”.

Tapahtuma on poistettu kalenteristasi.

2. Sanomalla komentosanan ja tapahtuman ajankohdan.

Esimerkiksi:

Pidä kotipainike koko ajan painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”poista tapahtuma kahdeskymmenesneljäs joulukuuta kello 18.30”, ja vapauta kotipainike.

Sen jälkeen Siri kysyy: ”Haluatko perua tapahtuman, ja sen jälkeen kertoo tapahtuman nimen. (Esim. Joulupukki tulee…”)

Vastaa äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”.

Tapahtuma on poistettu kalenteristasi.

Yllä tehdyn merkinnän voit poistaa myös sanomalla Sirille:

”poista kalenteritapahtuma joulupukki tulee”

tai

”poista kalenteritapahtuma 24.12 kello 18.30”

Siri kysyy poistolle vahvistuksen.

Kalenterissa jo olevan tapahtuman siirtäminen toiseen ajankohtaan komennolla – Siirrä kalenterin tapahtumaa.

Sirin avulla voit myös muuttaa tapahtuman ajankohtaa. Siirrossa voi käyttää tapahtuman nimeä tai tapahtuma-aikaa.

Esimerkki 1 – tapahtuman siirtäminen sanomalla tapahtuman nimi.

1. Pidä kotipainike koko ajan painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”siirrä kalenterin tapahtumaa joulupukki tulee.”, ja vapauta kotipainike.

Siri kysyy: ”Selvä, mikä on tämän tapahtuman uusi aika ja päivämäärä?”

2. Äänimerkin jälkeen kerrotaan uusi päivämäärä ja aika.

3. Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja lopulta kysyy: ”Merkitsenkö sen kalenteriin?”, johon vastataan äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”.

Lopuksi Siri kertoo tapahtuman merkitsemisestä.

Esimerkki 2 – tapahtuman siirtäminen sanomalla tapahtuman päivämäärä.

1. Pidä kotipainike koko ajan painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”siirrä kalenterin tapahtumaa 24. joulukuuta kello 18:30, ja vapauta kotipainike.

Siri kysyy: ”Selvä, mikä on tämän tapahtuman uusi aika ja päivämäärä?”

2. Äänimerkin jälkeen kerrotaan uusi päivämäärä ja aika.

3. Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja lopulta kysyy: ”Merkitsenkö sen kalenteriin?”, johon vastataan äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”.

Lopuksi Siri kertoo tapahtuman merkitsemisestä.

Esimerkki 3 – tapahtuman siirtäminen eri kellonaikaan.

1. Pidä kotipainike koko ajan painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”siirrä kalenterin tapahtumaa joulupukki tulee.”, ja vapauta kotipainike.

Siri kysyy: ”Selvä, mikä on tämän tapahtuman uusi aika ja päivämäärä?”

2. Äänimerkin jälkeen kerrotaan uusi kellonaika.

3. Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja lopulta kysyy: ”Merkitsenkö sen kalenteriin?”, johon vastataan äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”.

Lopuksi Siri kertoo tapahtuman merkitsemisestä.

Kalenterin tapahtuman nimen muuttaminen.

Sirin avulla voidaan myös muuttaa tapahtuman nimi.

Esimerkki 1 - tapahtuman nimen muuttaminen sanomalla tapahtuman nimi.

1. Pidä kotipainike koko ajan painettuna. Äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”muuta kalenterin tapahtuman nimi joulupukki tulee”, ja vapauta lopuksi kotipainike.

Siri kysyy: ”Mikä sen uusi nimi on?”

2. Äänimerkin jälkeen sano tapahtuman uusi nimi.

3. Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja lopulta kysyy: ”Merkitsenkö sen kalenteriin?”, johon vastataan äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”.

Lopuksi Siri kertoo tapahtuman merkitsemisestä.

Esimerkki 2 – tapahtuman nimen muuttaminen sanomalla tapahtuman päivämäärän.

1. Pidä kotipainiketta painettuna. Äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”muuta kalenterin tapahtuman nimi 24.12 kello 18.30”, ja vapauta lopuksi kotipainike.

Siri kysyy: ”Mikä sen uusi nimi on?”

2. Äänimerkin jälkeen sano tapahtuman uusi nimi.

3. Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja lopulta kysyy: ”Merkitsenkö sen kalenteriin?”, johon vastataan äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”.

Lopuksi Siri kertoo tapahtuman merkitsemisestä.