Ver­tais­tu­ki aut­taa eteen­päin

Vertaistukea iltapäivätoiminnassa

iltapäivätoiminnassa annetaan ja saadaan vertaistukea näkövammaiselta toiselle. Ohjaajina toimivat vertaistoimijat.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta

Vertaistukihenkilöt

HUN ja paikallisyhdistykset ovat nimenneet noin 30 vapaaehtoista vertaistukihenkilöä Uudenmaan kuntiin. Vertaistukihenkilöiden tehtävä on pitää yhteyttä jäsenistöön ja toimia vapaaehtoisina vertaistukijoina ja tiedonvälittäjinä. He ovat valmiita auttamaan kaikissa näkövammaisuuteen liittyvissä asioissa.

Vertaistukihenkilöt tukevat ensisijaisesti uusia jäseniä ja vasta näkönsä menettäneitä, mutta pitkään jäsenenä olleet näkövammaiset voivat myös ottaa yhteyttä vertaistukihenkilöön, samoin näkövammaisen omaiset, näkövammaistyötä tekevät henkilöt jne. Vertaistukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

Jos omassa kunnassasi ei ole vertaistukihenkilöä, voit ottaa yhteyttä vaikkapa naapurikunnan vertaistukihenkilöön. Muutamassa kunnassa vertaistukihenkilönä toimii seurakunnan työntekijä.