Yhteenveto Näkyillään!-projektin tuloksista

Teksti: Anneli Iltanen 6.12.2015

Katsaus toimintaan tähän mennessä

Kolmen vuoden ajan (2013-2015), jolloin Näkyillään!-projekti on toiminut Pengertalon tiloissa, on järjestetty iltapäivätoimintaa kolmena päivänä viikossa. Maanantaisin on ollut soppapäivä, tiistaisin ohjelmallinen iltapäivä ja perjantaisin ns. olohuonepäivä. Keskiviikkoisin on vuoroviikoin oltu Lohjalla ja Tuusulassa järjestämässä iltapäivätoimintaa yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.

HUSin kanssa yhteistyössä on viety vertaistukea sairaaloihin Olka-projektin puitteissa.

Näiden kolmen vuoden aikana on muodostettu vertaistoimijapankki, jossa on 14 vertaistoimijaa. Nämä vertaistoimijat ovat olleet mukana järjestämässä toimintaa yhteistyössä projektin työntekijöiden kanssa. Jokainen vertaistoimija on voinut tuoda oman osaamisensa rikastamaan toimintaa. Vertaistoimijat ovat olleet mukana niissä tehtävissä, jotka ovat itsestä tuntuneet luontevilta ja mukana on voinut olla oman jaksamisen mukaan. 

Lisäksi kolme harrastekerhoa on aloittanut projektin aikana: leffa-, kamera-, ja maalausklubit. Klubit ovat toimineet vertaistoimijavetoisesti ja ne ovat kokoontuneet kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi on järjestetty erilaisia retkiä ja tutustumiskäyntejä. Projekti on ollut myös mukana tapahtumissa, joita on järjestetty yhteistyössä erilaisten vammaisyhdistysten kanssa. Muutakin yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa esim. Näkövammaisten Keskusliitto, Tukikeskus HILMA, Pakolaisapu, Avita kaveria -projekti ja Valikko-ryhmä. Yksi merkittävä yhteistyötaho on ollut Sokeaintalo Säätiö/ Sokeain Ystävät ry. Näkyillään!-projekti on toiminut yhdistyksen Sokeaintalo Säätiöltävuokraamissa tiloissa, jossa työskentelee myös jäsenpalveluun erikoistunut palveluvastaava. Sokeain Ystävät ry.n omistamassa Majatalo Onnelassa on myös järjestetty useita jäsentapahtumia ja tuolloin majatalo on tarjonnut miellyttävät ja esteettömät tilat ja palvelut.

Yhteistyötä on tehty myös eri alojen opiskelijoiden kanssa. Heitä on ollut työharjoittelijoina sekä tekemässä opinnäytetöitään. Lisäksi sosiologian opiskelija teki kehittävää tutkimustyötä projektin asiakkaiden kanssa tekemällä tyytyväisyyskyselyn, jonka tuloksista saatiin arvokasta palautetta.

Yhdistyksen sisällä tehtiin yhteistyötä toimikuntien kanssa yhteisten retkien ja tapahtumien muodossa. Yhteistyötä tehtiin myös yhdistyksen omistaman työkeskuksen Iiris Pron kanssa. Keskiviikkoisin työkeskuksen työtoimintalaisille pidettiin työhyvinvointitoimintaa tehden retkiä, pelaten ja leipoen. Iiris Pron näkövammaiset työntekijät osallistuivat tiistain iltapäivätoimintaan. Projekti järjesti myös Iiris Pron työntekijöille retkiä ja tapahtumia.

Yhdistyksen toisen projektin Koneet käyntiin myös kotona! kanssa toimittiin myös tiiviisti. Kaksi kertaa kuukaudessa Koko-projektista käytiin maanantain soppapäivissä kertomassa jäsenille uudesta tietotekniikasta ja auttamassa sen käyttöön liittyvissä ongelmissa. Jaettiin myös projektin työntekijöiden kanssa kokemuksia projektityöstä.

Projektin viimeisenä vuotena aloitettiin myös kaksi uutta klubia. Nuorisoklubi, jonka tarkoituksena on tavoittaa nuorempaa jäsenistöä sekä Maahanmuuttajaklubi, jonka tarkoituksena on tavoittaa maahanmuuttajataustaisia näkövammaisia. Maahanmuuttaja-klubia pyöritetään yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa.

Suurimpia haasteita projektin toteuttamisessa on ollut toiminnan integroiminen yhdistykseen. Projektin alussa voimakas muutosvastarinta vaikeutti projektin käynnistämistä. Vähitellen ihmiset ovat lähteneet mukaan ja ryhtyneet tekemään yhteistyötä projektin kanssa (esim. Vertaistuki- ja Viriketoimikunnat sekä paikallisyhdistykset).

Tavoitteita tulevalle

Päätavoitteena on vertaistoimijalähtöisen toiminnan vakiinnuttaminen. Tulevista taloudellisista resursseista sekä henkilöstöresursseista riippuu, minkä verran Pengertalon iltapäivätoimintaa joudutaan karsimaan. Resurssien määrä vaikuttaa myös mahdollisuuksiin järjestää erilaisia retkiä ja tapahtumia. Vasta viimeisenä vuonna 2015 alkaneet kerhot vaativat vielä tukea ja ammattiosaamista, jotta niiden toiminta saadaan vakiinnutettua. Samoin uusien jäsenten parempi integrointi sekä uuden kohdennetumman vertaistuen luominen vaatii henkilöstöresursseja. Jos projekti on onnistunut työssään resursseilla ei tulisi olla niin suurta merkitystä eri harrastekerhojen pyörimiseen, eikä toimintaan muualla Uudellamaalla. Samoin Olka-projektissa jatkaminen ei ole vaarassa. 

Kolmen vuoden ajan Näkyillään!-projekti on ollut merkittävä toiminnan rikastaja Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisille. Projektin suurimpana antina voidaan pitää 14 vertaistoimijan muodostamaa vertaistoimijapankkia. Tärkeimpiä tavoitteita on pitää heidät toiminnassa mukana jatkossakin sekä kasvattaa entisestään toimijoiden määrää. Myös uudenlainen toiminta ja uusien ryhmien toimintaan integroiminen on ollut merkittävä tulos. Tämän uudenlaisen toiminnan jatkuminen tulisi voida turvata. Erilaisten uusien yhteistyötahojen kautta olemme päässeet myös toimimaan niin, että olemme saaneet enemmän näkyvyyttä ja yhteistyön ansiosta olemme itse saaneet paljon ja samalla olemme voineet antaa myös toisille toimijoille omasta osaamisestamme. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan pitää Näkyillään!-projektin vierailuja toisiin alueyhdistyksiin. Vierailujen tavoitteena on ollut viedä toimintamallia muuallekin Suomeen.