Ko­neet käyn­tiin myös ko­to­na! eli KO­KO!-pro­jek­ti

KOKO!-projektin toiminta jatkuu HUN ry:n tieto- ja viestintätekniikkatukena

HUN ry:n Koneet käyntiin myös kotona! (KOKO!) –projektilla on ollut antoisa 3-vuotinen matka, joka nyt vuoden vaihteessa päättyi.

Kiitämme kaikkia toimintaan osallistuneita ja toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi jälleen tammikuussa 2017, jolloin HUN ry:n tietotekniikkatuki jatkuu osana HUNin tavanomaista toimintaa.


Piirroskuvassa kaksi henkilöä mietteliäinä tietoteknisten laitteiden ympäröiminä

KOKO! -projektin posterikuva

KOKO!-projekti 2014–2016

 

Koneet käyntiin myös kotona! -projekti oli Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (HUN) kehittämishanke. Kolmivuotista projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys (RAY).

 

KOKO!-projektin tavoitteena oli vahvistaa Uudenmaan alueen näkövammaisten henkilöiden valmiuksia itsenäiseen elämänhallintaan, tiedonsaantiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa ohjaamalla, kouluttamalla ja opastamalla heitä tietoteknisten laitteiden ja apuvälineiden käytössä.

 

KOKO!-projekti järjesti koulutusta yksilö- ja ryhmäohjauksina sekä tietoteknisten laitteiden esittelyjä kerhoissa ja tapahtumissa.

 

KOKO! koulutti käyttämään:

  • Windows-tietokoneen apuvälineohjelmia
  • Daisy-äänikirjojen kuuntelulaiteita
  • puhuvia tai suurentavia puhelimia.