Van­ho­jen mat­ka­kort­tien vaih­ta­mi­nen uu­siin HSL-kort­tei­hin

Tiedote 11.12.2018

HSL-alueella asuvat, vapaalippu- ja saattajaoikeuden omaavat, näkövammaiset voivat vaihtaa matkakortin uuteen HSL-korttiin kaikissa HSL:n palvelu- ja myyntipisteissä. Matkakortin vaihtaminen on maksutonta vielä noin puolen vuoden ajan.

Matkakortin vaihdon yhteydessä lipputiedot siirtyvät uudelle HSL-kortille, samoin tieto kuulumisesta asiakasryhmään sokea.

Asiakasryhmällä sokea on kortin vaihdon jälkeen oikeus Lähiseutu 3- vapaalippuun. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli asiakkaan kotikunta on ollut Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kauniainen, asiakasryhmään kuuluvat saavat kortin vaihdon jälkeen seutulipun sijaan Lähiseutu 3-vapaalipun, joka kattaa koko HSL-alueen.

Muutos voidaan tehdä vain HSL:n palvelupisteissä ja kuntien asiointipisteissä. Asiakas voi kuitenkin käydä vaihtamassa matkakorttinsa HSL-kortiksi missä tahansa myyntipisteessä.

Matkakortin voi vaihtaa näkövammaisen puolesta myös toinen henkilö. Matkakortin vaihdossa ei tarkasteta asiakkaan henkilöllisyyttä eikä valtakirjoja tarvita.

Kuvallinen kantakortti on uusittava viiden vuoden välein, ne uusitaan HSL:n palvelupisteessä tai kunnallisessa asiointipisteessä. Kantakortin uusimisen voi tehdä näkövammaisen puolesta myös toinen henkilö. Puolesta asioivalla tulee olla mukanaan  yksilöity valtakirja, näkövammaisen passikuva ja henkilötodistus.

HSL-kortilla on seuraavat tiedot:

kortin numero, korttityyppi, asiakasryhmä, kotikunta, voimassaoloaika ja matkustusoikeus.

HSL-alueen ulkopuolella asuville näkövammaisille tiedotetaan HSL-kortin hankkimiseen liittyvistä asioista tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2019 alkupuoliskolla.