Uu­si­maa yh­des­sä - työ­paikk­kail­moi­tus

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on alueellinen vammaisjärjestö ja Näkövammaisten liiton suurin jäsenyhdistys. Yhteistyössä 9 muun Uudenmaan alueella toimivan järjestön kanssa HUN ry on hakenut rahoitusta maakunnalliselle ”Uusimaa yhdessä – kumppanuus ja resurssiverkosto (2017-2020)” -hankkeelle, jolle STEA on avustusehdotuksessaan esittänyt avustusta Suomi 100 ohjelmista. Mikäli STM myöntää avustuksen, hanke käynnistyy heinä-elokuussa 2017.

Hankkeen tarkoituksena on Uudellamaalla toimivien sote-järjestöjen Uudenmaan kattavan kumppanuus- ja resurssiverkoston rakentaminen. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä sote- ja maakuntauudistuksessa, lisätä maakunnan asukkaiden ja järjestöjen osallisuutta ja tietoa uudistuksesta sekä vaikuttaa toteutettaviin maakuntatason palveluihin niin, että niistä tulisi asiakaslähtöisiä, esteettömiä ja saavutettavia. Hanke tuo maakuntahallintoa ja palveluita valmisteleville tahoille järjestöjen kokemus-asiantuntijuutta palvelujen ja palveluketjujen suunnittelusta sekä yhteistoiminnasta hallinnon kanssa. Lisäksi tavoitteena on kuntien ja järjestöjen vuoropuhelun kehittäminen HYTE-toiminnassa (hyvinvointi ja terveydenedistämistyö) sekä järjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittäminen järjestölähtöisessä auttamis- ja vaikuttamistyössä.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry hakee hankkeeseen hankevastaavaa ja neljää aluekoordinaattoria ajalle 1.8.2017-31.12.2020.

Helsingissä toimivan hankevastaavan vastuulla on:
 • Uudenmaan kattavan kumppanuus- ja resurssiverkoston rakentaminen yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän ja muiden hanketyöntekijöiden kanssa
 • koko Uudenmaan kattavien järjestöjen (mm. liittojen alueorganisaatiot ja niiden työntekijät, alueyhdistykset) yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen
 • järjestöjen ja Uudenmaan maakunta ja Sote-uudistuksen väliaikaishallinnon välisen yhteistyön kehittäminen
 • hankkeen koordinointi Keski-Uudellamaalla käynnissä olevan Kumppanuudella Soteen ja kuntiin hankkeen kanssa.
 • hankkeen koordinointi muiden maakunnallisten Järjestö 2.0 ohjelman hankkeiden kanssa ja yhteistyö valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kanssa
 • johtaa hanketiimiä ja vastata hankekokonaisuudesta sekä hankkeen taloudesta 
Hankkeessa on neljä aluekoordinaattoria. Aluekoordinaattoreiden työpisteet ovat Helsingissä, Espoossa, Lohjalla ja Porvoossa. Aluekoordinaattorin tehtäviin kuuluu:
 • paikallisten järjestöjen välisen yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen
 • yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja kuntien välillä
 • verkostoitumistapahtumien järjestäminen
 • lisäksi työhön kuuluu erilaisissa työryhmissä toimimista ja hankkeen edistymisen raportointia
 • yksi aluekoordinaattoreista toimii hankkeen tiedotusvastaavana.
Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Uudellamaalla toimivien sote-järjestöjen, järjestötyöntekijöiden, yhdistysaktiivien, maakunta- ja kuntatoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa. Sinua odottaa mielenkiintoinen tehtävä ja monipuolinen toimintaympäristö!

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä suomen, ruotsin ja englanninkielen taitoa. Aiempi kokemus järjestötyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta, sote-asioista, tapahtumien järjestämisestä sekä yhteistyöstä yli sektorirajojen ovat tässä tehtävässä eduksi. Lisäksi arvostamme sosiaalisen median taitoja ja muuta viestinnällistä osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, vahvaa organisointikykyä sekä itsenäistä työotetta. Oman auton käyttömahdollisuus on ehdottoman tärkeää.

Palkka on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen.

Työhakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 11.6.2017 osoitteeseen:
rekry@hun.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Heikki Majava, yhteydenotot:
ti 6.6. klo 13-15,
ke 7.6. kello 9-11 ja
to 8.6. kello 13-15,
puh. 040 562 2212
tai sähköposti:
heikki.majava@hun.fi

Työhaastattelut pidetään ma 19.6. kello 10 alkaen.