Ura kä­sil­lä -han­ke on aloit­ta­nut

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on elokuussa 2016 aloittanut uuden Ura käsillä -käsityöhankkeen.

Ura käsillä on kolmivuotinen RAY-rahoitteinen hanke, joka tarjoaa tavoitteellista käsityöpajatoimintaa näkövammaisille. Käsityöpajatoimintaan mukaan tuleva näkövammainen osallistuja kasvaa hankkeen edetessä käsityöläisyyteen, oppii yrittäjyyttä ja vahvistaa omaa osallisuuttaan työelämässä.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on ylläpitää ja siirtää häviämässä olevia näkövammaiskäsityötaitoja uudelle sukupolvelle sekä luoda uusia tuotteita perinteisten mallien lisäksi. Hanke pyrkii päivittämään näkövammaisyhteisön käsitystä käsityöammattien arvostuksesta ja tuomaan yhteisön koulutuskeskusteluun vahvemmin ajatuksen kaikkien ammattien arvostettavuudesta. Pyrimme myös saamaan näkyvyyttä toiminnalle näkövammaisyhteisön ulkopuolella ja mediassa.