Ura käsillä -hanke jatkuu ainakin kevään 2019, jatko selviää joulukuussa

Ura käsillä -hankkeen tiedote 22.11.2018

Ura käsillä -hanke jatkaa toimintaansa kesäkuulle 2019 saakka. Keväälle ei julkaista kurssikalenteria, vaan ensisijaisesti järjestetään jatkokursseja joistakin menetelmistä. Näistä täsmäkursseista ilmoitetaan
hankkeen Facebook-sivujen kautta kevään mittaan. Myös yksityisohjausta jatketaan. Hankkeen vakituiset iltakurssit kuten muovipärekurssi ja taidegrafiikka jatkuvat keväällä 2019 normaalisti. Pajan tiloja
on mahdollista käyttää omatoimiseen työskentelyyn ajalla tammi-kesäkuu 2019.  Kevätkaudella 2019 keskitytään myös oppimateriaalin kehittämiseen. 

Yksityisohjauksesta sekä pajatyöskentelystä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hankkeen vastaavaan Piia Rossiin: 
piia.rossi@hun.fi 
tai 044 300 3569. 

Toiminnalle on haettu jatkoa STEA:lta kohdennetun toiminta-avustuksen muodossa. Tieto mahdollisesta rahoituksesta saadaan joulukuun 2018 alussa.