Toi­min­taoh­jeet HSL:n va­paa­lip­pu­käy­tän­nön muut­tues­sa 1.11.2016

Tiedote 28.10.2016

Sokean vapaalipun HSL:n joukkoliikenteeseen saa 1.11.2016 alkaen 50 prosentin haitta-asteella.

HSL:n hallitus päätti 25.10.2016 sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden muuttamisesta. Vapaalippu myönnetään 1.11.2016 alkaen HSL-kunnassa vakituisesti asuville henkilöille, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 % (haittaluokat 10-18). Aikaisemmin edellytyksenä on ollut 90 prosentin haitta-aste.

HSL:n matkakortille ladattava vapaalippu hankitaan tai päivitetään matkakortin palvelupisteessä.

Sokean vapaalippuun sisältyy aina oikeus maksuttomaan saattajaan. Se todetaan erillisellä näkövammaisen valokuvalla varustetulla Oikeus saattajaan-kantakortilla.

Mitä tarvitset mukaan matkakorttia hankittaessa tai päivitettäessä:
- kortin käyttäjän henkilötodistus
- myöntämisperusteiden mukainen silmälääkärin todistus tai Näkövammaisten Keskusliitto ry:n tai Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n myöntämä Näkövammaiskortti tai HUS:n todistus näön haitta-asteesta
- valokuva Oikeus saattajaan -kantakorttia varten

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella asuvat, myöntämisperusteet täyttävät sokeat saavat seutuvapaalipun. Keravalla, Kirkkonummella ja Sipoossa asuvat saavat kolmen vyöhykkeen seutuvapaalipun.
Uuteen vyöhykemalliin siirryttäessä (arvio käyttöönotosta vuonna 2018) kaikki sokean vapaalippuun oikeutetut saavat koko HSL-alueella kelpaavan seutuvapaalipun (Lähiseutu 3 -lippu).

Myöntämisperusteiden muutos voi vaikuttaa myös asiakasryhmään invalidi. Ne invalidit, joiden asiakasryhmä on perustunut näkövammaan, voivat 1.11.2016 alkaen saada sokean vapaalipun, jos näkövamman haitta-aste
on vähintään 50 % (haittaluokat 10-18). Todistukset pitää esittää matkakortin palvelupisteessä vapaalipun hankkimista varten.

Jos asiakkaan kortilla on voimassa oleva alennusryhmä 1:n kausilippu ja hän on oikeutettu jatkossa vapaalippuun, kausilippu muutetaan palvelupisteessä asioimispäivästä alkaen arvoksi. Kausilippua ei hyvitetä
takautuvasti. Arvoa ei pääsääntöisesti hyvitetä tilille.

Lisätietoja
Anne Koivisto
anne.koivisto@hsl.fi
ja puh. 09 476 642 16

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Pirkko Lento
osaston johtaja
Matkustajapalvelut

Risto Vaattovaara
ryhmäpäällikkö
Matkustajapalvelut