HUNin syyskokouksen 24.11.2018 päätöksiä

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2018 näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Paikalla oli yhteensä 54 jäsentä ja 17 jäsentä valtakirjalla.

Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Ehdotettuja sääntömuutoksia ei hyväksytty. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Jukka Penttilä, Eeva Airikainen ja Juhani Pesola. Hallituksen varajäseniksi valittiin Johan Sundholm ja Mikko Apajalahti.