Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry:n syys­ko­kouk­sen 15.11.2014 pää­tök­set

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 15.11.2014 palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen Braille-salissa klo 12.

Paikalle oli saapunut yhdistyksen 100 varsinaista jäsentä, 18 opasta, kaksi kannatusjäsentä sekä neljä toimihenkilöä.

Kokouksen avasi puheenjohtaja Timo Lehtonen. Hän toi puheenvuorossaan esille yhdistyksen tilanteen ja minkälaisia toimenpiteitä hallitus on joutunut tekemään kuluvan vuoden aikana.

HUNin hallitus oli nimennyt yhdistyksen vuoden jäseneksi Timo Viherän Espoosta. Viherä toimi kesän 2014 Villingin kesätalkkarina ja hoiti kesäpaikkaa hyvin. Hänelle ojennettiin yhdistyksen viiri ja lahjakortti. HUNin vuoden urheilijaksi hallitus nimesi Hanna Vilmin, joka on kunnostautunut  sokkopingiksen kilpailuissa. Hänelle luovutettiin lahjakortti.

HUNin hallitus oli hakenut NKL:n ansiomerkkejä seuraavasti:
Pronssinen ansiomerkkiä HUNin varhaisnuorten Sporttiskerhon ohjaajalle Jarmo Lehtolalle ja jäsenpalvelusihteerille Maarit Salonrannalle.

Onnittelut huomionosoitusten saajille vielä yhdistyksen puolesta!

Kokouksen avauksen jälkeen valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Jorma Hiltunen, Liisa Korhonen, Veera Heikkinen ja Seppo Toivanen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toimi Piela ja Marja Kalvia.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Taru Lonka ja kokouksen puheenjohtajaksi Teuvo Ruponen.

Kokouksen esityslistaa muutettiin niin, että viidestä jäsenaloitteesta kokous päätti käsitellä neljä aloitetta ennen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Näistä kolme koski Villinkiä ja yksi paikallisyhdistysten avustuksia. Käytiin vilkas keskustelu Villingin puolesta ja vastaan, päällimmäisenä jäsenaloitteen mukainen esitys Villingin myyntivaltuuksien peruuttaminen tai myynnin jatkaminen.  Aloitteesta äänestettiin nimenhuudolla, kukin vastasi joko jaa-äänellä tai ei-äänellä.

Syyskokous päätti, että myyntivaltuuksia ei jatketa, 52 ääntä. Hallituksen esitys myynnin jatkamisesta sai 34 ääntä. Tyhjiä oli 12.

Kaksi muuta Villinkiä koskevaa aloitetta, jotka olivat samansisältöiset, merkittiin tiedoksi, koska myyntivaltuudet oli jo päätetty lopettaa.

Jäsenaloite 5 koski avustusten jakamista paikallisyhdistyksille Ray:n tuesta, Näkövammaisten Keskusliiton avustuksista sekä jälkisäädösten osalta.
Reijo Toiminen oli tehnyt aloitteen  osalta kompromissiesityksen, jossa avustuksien osuus olisi koskenut vain NKL:n kautta tulevia avustuksia sekä jälkisäädöksiä. Asiasta käytiin kiivas keskustelu ja tunteetkin hiukan kuumenivat.
Äänestys tapahtui kuten edellisessäkin nimenhuudon perusteella vastaamalla joko kyllä tai ei.
Hallituksen esitys sai 46 ääntä ja Toimisen ehdotus/ jäsenaloite sai 38 ääntä. Hallituksen antama esitys hyväksyttiin. 

Toimintasuunnitelma käsiteltiin yleiskeskusteluna, kuten talousarviokin. Muutokset kohdistuivat Villinkiin ja mitä kokous päätti Villingin osalta.

HUNIn puheenjohtajaksi ehdotettiin Heidi Ikäheimosta Espoosta, Timo Lehtosta Helsingistä ja Jarko Jokista Lohjalta. Lisäksi ehdotettiin Kenneth Ekholmia ja Jarkko Setälää, mutta he kieltäytyivät.
Äänestyksen tulos: Timo Lehtonen 53 ääntä, Jarko Jokinen 17 ääntä ja Heidi Ikäheimonen 14 ääntä. Puheenjohtajaksi tuli valituksi kaudelle 2015 Timo Lehtonen.

Hallitukseen valittiin neljä varsinaista jäsentä, joista yksi yhdeksi vuodeksi sekä kaksi varajäsentä.
Ehdokasasettelulista oli pitkä, ja osa ehdotetuista myös kieltäytyi.
Hallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi Mikki Liusvaara Helsingistä, Anneli Iltanen Espoosta ja Timo Viherä Kirkkonummelta. Yhdeksi vuodeksi 2015 valittiin Jouni Hakkarainen Espoosta. Varajäseniksi tulivat Heidi Ikäheimonen Espoosta ja Juhani Pesola Helsingistä.
Hallituksessa jatkavat Jarkko Setälä Espoosta ja Johan Sundholm Karjaalta.
Tilintarkastajana jatkavat entiset.

Viimeisenä käsiteltiin jäsenaloite 4, koskien yhdistysten jäsenkokousten kierrättämistä. Tästäkin käytiin keskustelua, ja syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen ja merkitsi jäsenaloitteen tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 18.15