STEA esittää avustusta HUN ry:n hankkeelle

STEAn avustusehdotuksessa esitetään Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n "Uusimaa yhdessä - kumppanuus ja resurssiverkosto (2017-2020)" -hankkeelle rahoitusta vuodelle 2017 yhteensä 206.000 euroa. Seuraaville kahdelle vuodelle ohjeellisen avustussuunnitelman mukainen hankerahoitus olisi 343.000 euroa/vuosi.

Hankeavustuksen käyttötarkoitus on Uudellamaalla toimivien sote-järjestöjen kumppanuus- ja resurssiverkoston rakentaminen. Hankkeella vahvistetaan ja kehitetään järjestöjen toimintaedellytyksiä sote- ja maakuntauudistuksessa. Hankkeessa ovat HUNin yhteistyökumppaneina mukana Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Länsi-Uudenmaan Järjestöjen Yhteisö LJY ry, Vantaan järjestörinki ry, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry, Loviisan järjestöt ry, Porvoon Yhdistyskeskus ry, Helsingin Invalidien Yhdistys ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry.