So­keain Ys­tä­vien eh­do­tus kä­si­työn or­ga­ni­soin­tiin

Sokeain Ystävät ry teki 5.3.2015 ehdotuksen siitä, miten näkövammaisten käsityötoiminnan edellyttämää materiaalitoimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä, hyödyntäen nykyisiä näkövammaisten itsensä ylläpitämiä rakenteita.