Näkövammaisten käsityötoiminta vahvistuu

Tiedote 25.1.2016

Näkövammaisten käsityöntekijöiden tukemista on rahoituksen selvittyä järjestetty uudelleen. HUN ry/Annansilmät-Aitta, Näkövammaiset Käsityöntekijät, Sokeain Ystävät, RAY ja Näkövammaisten liitto (NKL)
ovat sopineet yksityiskohtaisesta toimintamallista, joka pohjautuu viimevuotiseen malliin. Näkövammaisten käsityötoiminta järjestetään yhteistyössä HUN ry:n omistaman Annansilmät-Aitan, Näkövammaiset
Käsityöntekijät ry:n ja NKL:n kesken.

Annansilmät-Aitta hankkii tarvittavat materiaalit käsityöläisten käyttöön, ja materiaalit pyritään myymään omakustannehintaan käsityöläisille, joilla näkövamman haitta-aste on 65 prosenttia tai enemmän.
Materiaaleja myydään näkövammaisille käsityöläisille kaikkialle Suomeen.

Aitta varastoi ja myy aktiivikäsityöläisten materiaaleja. Harrastajamateriaalien varastoinnista pääosin luovutaan. Kurssimateriaaleja voidaan taas tilata Aitan kautta.

Annansilmät-Aitta ja käsityöläiset myyvät tuotteita suoramyyntinä kuluttajille ja yrityksille. Aitta markkinoi tuotteita ja sen kautta voidaan informoida myös paikallisista käsityöosaajista. Aitta toimii
näyteikkunana ja myyntikanavana näkövammaisten käsitöille.

Aitta ja Näkövammaiset käsityöntekijät ry tekevät tiivistä yhteistyötä muun muassa tuotekehityksessä ja laadun varmistamisessa.

Annansilmät-tuotemerkki kertoo laadukkaasta kotimaisesta tuotteesta, joka on valmistettu näkövammaisten käsityöntekijöiden käsityönä. Tuotemerkin asiakas tunnistaa tuotetarrasta tai riipusetiketistä.

Näkövammaiset käsityöntekijät ry vastaa taas kurssitoiminnasta, ja rahoitus tulee RAY:ltä. Tarkoitus on pitää alueyhdistyksissä 3+1 päivän kurssit. Aitta ja alueyhdistykset voivat olla koulutustapahtumissa
mukana ja avustaa tiloissa ja järjestelyissä.

NKL:n työllisyyspalvelujen yrittäjyysneuvoja tukee myös näkövammaisia käsityöntekijöitä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Neuvontaa annetaan henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puhelimella ja sähköpostitse.
Lisäksi työllisyyspalvelut järjestää yrittäjyys- ja työelämätapahtumia eri puolilla Suomea.

Keskuspuiston ammattiopiston kanssa pyritään yhteistyössä vaikuttamaan artesaaniopiskelijoiden koulutuksen jatkumiseen monipuolisesti.

Näkövammaisten käsityötoimintaa koskevan viestinnän työnjakoa suunnitellaan ja siitä sovitaan toimijoiden kesken. Käsityöasioista tiedotetaan monipuolisesti eri kanavissa, joita ovat HUN ry:n ja Aitan
verkkosivut, Käsityöyhdistyksen verkkosivut ja jäsentiedotteet sekä NKL ry:n verkkosivut, tiedotteet ja Airut-lehti.

Lisätietoja:

Simo Parviainen
Myymäläpäällikkö
Annansilmät-Aitta, HUN ry
09 3960 5655

Hanna Karesjoki
Yrittäjyysneuvoja
Näkövammaisten liitto ry
09 3960 4490, 050 443 2265
hanna.karesjoki@nkl.fi