Ku­ma­ja-kump­pa­nuus­ver­kos­to ko­koaa Uu­den­maan so­te-jär­jes­töt yh­teen

27.8.2018

Kumaja on Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto. Verkostona järjestöt kehittävät yhteistyötään ja vaikuttavat yhdessä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen. Yhteisenä tavoitteenamme ovat toimivat ja hyvinvointia tuottavat palvelut koko maakunnassa.

Kumaja on syntynyt Uusimaa yhdessä –hankkeen tuotoksena. Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry haki yhdessä yhdeksän muun järjestön kanssa Uusimaa yhdessä -hanketta vuonna 2017. STM hyväksyi Suomi100 -hankkeet, joista yksi oli Uusimaa yhdessä. Hanke käynnistyi elokuussa 2017.

HUN on päävastuussa hankkeen toteutuksesta.

Kumajan työntekijät ovat:

Hankepäällikkö:
Jaana Pirhonen

Aluekoordinaattorit:
Paula Oittinen (Helsinki)
Kaisa Luhtala (muu pääkaupunkiseutu)
Elisa Lipponen (Itä-Uusimaa)
Soile Törrönen (Länsi-Uusimaa)