HUNin kevätkokouksen 29.4.2017 päätöksiä

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 29.4.2017 Iiriksessä. Ensin nautimme 85-vuotisjuhlan kunniaksi Antellin antimista. Tarjolla oli kahvin keralla täytekakkua ja voileipäkakkua.

Varsinainen kevätkokous aloitettiin kello yhdeltätoista Braille-salissa. Paikalla oli 52 varsinaista jäsentä, yksi kannatusjäsen, 6 toimihenkilöä, 2 avustajaa ja yksi vapaaehtoinen.

Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Anneli Iltanen. Aluksi muistettiin poisnukkuneita. Ansiomerkit saivat kolme yhdistyksen pitkäaikaista työntekijää Kirsi Kariluoto, Heli Tervonen sekä Nina Hartikainen sekä vapaaehtoinen lukija Kari Laitala.

Seuraavaksi todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksen toimihenkilöt valittiin seuraavasti.
Ääntenlaskijoiksi valittiin näkevät Timo Heinonen ja Kaisa Saari ja pistetaitoisiksi Raimo Jääskeläinen ja Veera Heikkinen.
Sihteerinä toimi Taru Lonka.
Kokouksen puheenjohtajaksi olivat ehdolla Markku Möttönen ja Mikko Apajalahti. Lippuäänestyksen jälkeen puheenjohtajaksi tuli Markku Möttönen äänin 37-15.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lehtonen ja Reijo Toiminen.

Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja luettiin tilintarkastajien lausunto, jossa ei ollut huomautettavaa. Vuoden 2016 hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Sitten päästiin sääntöuudistuksen käsittelyyn. Se käytiin läpi pykälä pykälältä ja lopulta hallituksen esitys sai taakseen vaaditun kaksi kolmasosaa äänistä, joten vihdoin HUNilla on ajantasaiset säännöt, kunhan ne Patentti- ja rekisterihallitus vielä hyväksyy. Sääntöjen käsittelyn yhteydessä käytiin paljon hyvää keskustelua ja annettiin hallitukselle evästyksiä. HUNille tyypillisesti tunteitakin nousi pintaan, mutta kokouksen puheenjohtaja piti kokousväen ruodussa.
Yhdistyksen nimi säilytettiin ennallaan. Ehkä merkittävin muutos oli hallituksen jäsenten toimikausien muuttaminen. Uusien sääntöjen mukaan puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen, ja sama henkilö voi toimia puheenjohtajana enintään neljä kautta peräkkäin.

Viimeisenä käytiin läpi Jari Pekolan jäsenaloite ja hallituksen vastine. Tässä yhteydessä käytiin jälleen paljon keskustelua. Se käsitteli yhdistyksen hallinnon tehostamista ja yhdistyksen strategian laatimista.
Strategian laatiminen on kirjattu jo vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan, jonka viime vuoden syyskokous on hyväksynyt.  ja prosessi etenee tänä vuonna syyskokoukseen.
Jäsenkokous hyväksyi hallituksen vastineen.

Markku Möttönen päätti kokouksen noin kello 15.

Kokouskuulumiset kokosi pj. Anneli Iltanen.