HU­Nin ke­vät­ko­kouk­sen 28.4.2019 pää­tök­set

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidettiin 28.4. sunnuntaina Iiriksessä Pime cafe-tilassa. Tilaisuus 
alkoi kahvituksella kello 10 ja itse kokous alkoi kello 11. Paikalla oli 
23 varsinaista jäsentä ja neljä osallistui valtakirjalla.

Aluksi luettiin poisnukkuneiden nimet ja kunnioitettiin heidän 
muistoaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Anneli Iltanen avasi kokouksen ja 
kokouksen toimihenkilöt valittiin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Markku Möttönen. Käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös ja 
hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Tilinpäätös oli 
ylijäämäinen 52 700 euroa. Käsiteltiin kolme jäsenaloitetta ja kokous 
hyväksyi hallituksen vastineet.

Kokouksessa oli hyvää keskustelua ja hallitus kuunteli evästyksiä.

Kokous päätettiin 13.20.