HSL:n va­paa­lip­pu­käy­tän­töi­hin muu­tok­sia

Tiedote 25.10.2016

HSL:n hallitus on 25.10.2016 päättänyt tarkistaa ns. sokeiden vapaalipun myöntämisperusteita.

Vapaalippu myönnetään HSL-kunnassa vakituisesti asuville näkövammaisille, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 % (haittaluokat 10-18). Uusi vapaalippukäytäntö tulee voimaan 1.11.2016. Tiedossamme ei vielä ole esim. se, tuoko laajennettu vapaalippukäytäntö näille myös lippuun sisältyvän saattajaoikeuden.

Odotamme HSL:ltä asiasta virallista tiedotetta ja toimintaohjeistusta.

Asia juontaa juurensa HSL:n käyttöön ottamiin, näkövammaisten kannalta esteellisiin matkalippujen leimauslaitteisiin. Kyseinen päätös tulee helpottamaan HSL-kunnissa asuvien näkövammaisten joukkoliikenteen käyttöä lipun leimaamisen osalta, kun käyttöön tulevat kausiliput. Valitettavasti tässä vaiheessa päätös ei auta HSL-kuntien ulkopuolella asuvia näkövammaisia. Neuvottelut tämän asian ratkaisemiseksi kuitenkin jatkuvat.