Hä­meen­tie uu­dis­tuu - vii­mei­sim­mät tie­dot nä­kö­vam­mai­sel­le liik­ku­jal­le

Tällä sivulla

Mitä tämä sivu sisältää?

Tälle sivulle kootaan tietoja Hämeentien uudistuksesta, joka on alkanut 4.3.2019. Tietoja poimitaan eri lähteistä. Uusimmat tiedot ovat ensin. Vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietoja kootaan erityisesti näkövammaisten liikkujien tarpeita ajatellen.

******************************************************************************************


Kaapelisuojaputkityöt aloitettu Hämeentie 7-9 edustalla (13.9.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 13.9.2019

Työt ovat edenneet Hämeentien 7-9 kiinteistöjen kohdalla jo siihen pisteeseen, että olemme päässeet asentamaan kaapelisuojaputkia. Kaapelisuojaputket asennetaan noin metrin päähän kiinteistöjen seinästä
ja noin metrin syvyyteen. Näiden suojaputkien sisälle operaattorit vetävät myöhemmin sähkö- ja telekaapelinsa.

Mitä kaapeliputkitustyö tarkoittaa ko. kiinteistön asukkaille ja yrittäjille ja ohikulkijoille?

Työvaiheessa kiinteistön edustan jalkakäytävältä puretaan asfaltit ja kaivetaan kaivanto, jonne putket asennetaan. Kaapeleiden asennuksen jälkeen kaivanto täytetään murskeella ja päällystetään vielä väliaikaisella
kylmäasfaltilla. Lopullinen asfaltointi suoritetaan yhtenä kokonaisuutena myöhemmin.

Asfaltin purkutyö, putkien asennustyö ja täyttötyö kestävät kunkin oven/rapun edustalla muutamia päiviä. Jos kaivun yhteydessä maan alta löytyy jotain meille yllättävää, työ voi mahdollisesti kestää vähän
kauemmin. Työn aikana kiinteistöihin pääsee normaalisti ovien eteen asennettuja ajosiltoja pitkin. Jollei kulku ole mahdollinen Hämeentien puolella olevasta pääovesta, ohjeistamme kulun kylteillä sisäpihan
kautta. Ohikulkijat puolestaan pääsevät ohittamaan kiinteistön aidatulla alueella muutamien metrien päästä kiinteistöstä. Tämä aitaaminen tehdään tavallisella jalallisella työmaan muoviaidalla. Kun jossakin
vaiheessa vastaavaa työtä tehdään sovituilla esteettömillä reiteillä, aidat ovat esteetöntä mallia.

Missä kaivetaan nyt ja seuraavaksi?

Hämeentie 7-9 edusta on nyt otettu työmaakäyttöön ja 16.9. alkavalla viikolla päästään näillä näkymin kaivamaan osoitteen Hämeentie 5 edustalla.

Mistä huomaa, että kaapeliputkitustyöt ovat tulossa oman asuintalon tai yrityksen kohdalle?

Informoimme kaivutyön alkamisesta isännöitsijöille, kivijalkaliikkeille ja laitamme porraskäytäviin tiedotteet etukäteen. Lähetämme tietoa seuraavalla viikolla työmaakäyttöön otettavista jalkakäytävistä.
Työalueet myös aidataan etukäteen, joten jalankulkijat eivät joudu vahingossa työmaa-alueelle.

******************************************************************************************


Muutoksia jalankulkujärjestelyihin Haapaniemenkadula 3.9.2019

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 2.9.2019

Otamme Haapaniemenkadun Sörnäisen puoleiselta puolelta osan jalkakäytävästä työmaa-alueeksi. Teatterikorkeakoulun ovelta Haapaniemen kentän reunaan asti oleva jalkakäytävä ei ole huomisesta 3.9. alkaen toistaiseksi
käytössä. Alue on rajattu työmaa-aidoin. Perustamme uudet Haapaniemenkadun ylittävät suojatiet näille kohdille, missä suora yhteys katkeaa. Uudet suojatiet eivät ole valo- eivätkä ääniohjatut.

Nyt käytössä olevat Haapaniemenkadun ylittävät suojatiet Sörnäisten rantatien vierellä sekä Hämeentien vierellä säilyvät samoilla paikoillaan.

Haapaniemenkadun Hakaniemen puolella oleva jalkakäytävä on jatkossakin koko matkaltaan normaalisti käytössä. Helmiäispolun pihaliittymä on vanhalla paikallaan. Tämä Hakaniemen puoleinen jalkakäytävä olisi
siten suoraviivaisempi reitti kulkea Sörnäisten rantatieltä Hämeentielle ja toisinpäin.

Liikennevalo-ohjaus pois päältä Neljännen linjan ja Hämeentien risteyksessä to 29.8.2019 aamupäivällä


Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen  28.8.2019

Kytkemme käytöstä poistuvan liikennevalopylvään irti torstaina 29.8.2019 Neljännen linjan kohdalta klo 9. Tästä johtuen kaikki Neljännen linjan ja Hämeentien risteyksen liikennevalojen valo- sekä ääniohjaukset
ovat poissa käytöstä parin tunnin ajan. Paikalla on liikenteenohjaaja.

Liikkukaa varovasti!    

******************************************************************************************


Liikennevalojen ääniohjaus toimii taas Hämeentien ylityksessä Neljännen linjan kohdalla ja muuta ajankohtaista (2.8.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 2.8.2019

- Ääniohjaus toimii taas Neljännen linjan kohdalla Hämeentien ylittävän suojatien liikennevaloissa.

- Lisätietoa vielä Helsinginkadun järjestelyistä: Helsinginkadun yli pääsee vanhaa tuttua Harjutorin kohdan suojatietä, kuten tiedotimme 30.7. Helsinginkadun ylitystä varten on myös tehty toinen väliaikainen
suojatie, joka sijaitsee noin 25 m Pengerkadun ja Helsinginkadun risteyksestä kohti Alppilaa. Tämä suojatie on kuitenkin hieman ongelmallinen, kun suojatien kohdalla on puu. Siten Harjutorin kohdan suojatien
käyttö Helsinginkadun ylittämiseen on ehkä helpompi. Kummassakaan suojatiessä ei ole valo- eikä ääniohjausta.

- Putkirikon jäljiltä Hämeentien alkupäässä on enää muutamia kiinteistöjä väliaikaisen letkutusveden varassa. Kannattaa kuitenkin kulkea varovasti yksittäisten maassa olevien letkujen varalta.

******************************************************************************************

   

Liikennejärjestelymuutos jalankulkijoille Kurvissa (1.8.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 1.8.2019

Pohjoiseen päin menevät bussipysäkit ovat sijainneet Kurvissa jo pidemmän aikaa keskiosassa Hämeentietä.

Pohjoiseen päin meneville bussipysäkeille pääsee jatkossakin reittiä, joka lähtee Hämeentien jalkakäytävältä UFF:n edestä tai uutta reittiä, joka lähtee Hämeentien jalkakäytävältä työmaan läpi Lidlin edestä.
Työmaan läpi kulkiessa aidat ovat jalankulkijoiden turvana molemmin puolin. Aidan päätyttyä saavutaan bussipysäkille. Siinä ei ole enää aitoja edessä vaan bussit ja autot kulkevat odottelijoiden edestä
normaaliin tapaan.

Sporttibaarin edestä aiemmin lähtenyt reitti pysäkille ei ole enää jatkossa käytössä.

******************************************************************************************

    

Hakaniemessä jalankulkijoille lyhyt kiertoreitti 30.7.2019

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 29.7.2019

Hämeentie 2 osoitteessa olevan kiinteistön edustalta otetaan tiistaina 30.7. alue työmaakäyttöön kunnallistekniikan rakentamista varten. Tämän liikennejärjestelyn kesto on alustavasti noin pari viikkoa. Kaikkiin kiinteistöihin mahdollistetaan kulku.

Hämeentien pohjoisen puoleista jalkakäytävää kohti Hakaniemeä kuljettaessa, tulee noin parikymmentä metriä ennen Hämeentien ja Siltasaarenkadun risteystä työmaa-aita vastaan ja jalankulkijoiden on käännyttävä aitojen sisällä vasemmalle noin 5 metrin pituinen matka. Sitten jatketaan noin parikymmentä metriä suoraan kohti Hakaniemeä, kunnes työmaa-aita ohjaa kääntymään oikealle. Saavutaan noin 5 metrin kävelyn jälkeen talon kulmaukseen, ja voidaan jatkaa vasemmalle suojatielle Siltasaarenkadun yli.

******************************************************************************************

  

Muutos liikennejärjestelyissä Helsinginkadulla 29.7.2019


Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 26.7.2019

Maanantaina 29.7. jää urakka-alueella nyt käytössä oleva Helsinginkadun ylittävä suojatie pois käytöstä. Suojatie sijaitsee Helsinginkadun ja Pengerkadun risteyksessä, Pengerkatua saavuttaessa risteyksen vasemmalla puolella.

Korvaava Helsinginkadun ylittävä suojatie on Harjutorin kohdalla. Eli jos ollaan nyt käytössä olevan suojatien kohdalla Helsinginkadun eteläpuolella jalkakäytävällä niin tien ylityksen sijasta jatketaankin Helsinginkatua Alppilan suuntaan Harjutorille asti ja ylitetään Harjutorin suojatie. Suojatien jälkeen käännytään parin metrin päästä oikealle ja ollaan uuden suojatien kohdalla.

Tehtävä liikennejärjestelymuutos ei vaikuta sovittuun esteettömään reittiin Pengerkadulta William Kn edessä olevalle metron sisäänkäynnille.

Syynä uuteen järjestelyyn on alkava raitiotieraiteiden liitostyö. Järjestely kestää noin kuukauden ajan.

******************************************************************************************


Muutoksia esteettömiin reitteihin Väinö Tannerin kentän läheisyydessä (25.7.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 25.7.2019

Nämä liikennejärjestelymuutokset tulevat voimaan 25.7.2019 Hämeentiellä Väinö Tannerin kentän kohdalla.

Useamman kerran työpäivän aikana jalankulku katkaistaan jalankulkijoiden kiertoreitillä Hämeentien kentän puoleisella jalkakäytävällä Kaikukadun tai Haapaniemenkadun suunnasta tullessa, kun työmaa-ajoneuvot
kulkevat jalkakäytävää pitkin työmaalle ja sieltä pois. Työmaa-aitaa aukaistaan tätä varten ja työmaan henkilö on paikalla ohjeistamassa liikennettä. Kun järjestely on kunnossa, aidat laitetaan takaisin
paikoilleen ja jalankulkijat voivat jatkaa matkaansa.

Tässä esteettömien reittien kuvaukset päivitettyinä:

Reitti Pengerkatu 11:stä Hämeentien Haapaniemen bussipysäkille kohti Sörnäistä:
Aiemmin tämä pysäkki oli koko Hämeentien toisella puolella, mutta nyt pysäkki on siirtynyt puoleen väliin Hämeentietä, ja keskiosaan on rakennettu pysäkkialue.

- Kävellään Pengerkatua vasemmalle kohti Hakaniemeä.
- Käännytään ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle Kaikukujalle.
- Kävellään Kaikukujaa Hämeentielle asti.
- Käännytään oikealle Hämeentietä pitkin (eli Hakaniemeä kohti). Kävellään noin 5 m matka.
- Käännytään kohti Hämeentietä ääniohjatulle suojatielle.
- Mennään kahden kaistan yli suojatietä pitkin Hämeentien yli.
- Suojatien jälkeen parin metrin päästä käännytään oikealle. Kävellään noin 20 m suoraan kohti Hakaniemeä, ja saavutaan bussipysäkille. Bussipysäkin kohta levennetään 25.7. noin 4 m levyiseksi. Bussipysäkin
kohta toimii myös jalkakäytävänä, joten siinä on tavallista enemmän ihmisiä liikkumassa. Kannattaa siten pysytellä lähempänä vasemmalla puolella olevaa työmaa-aitaa, koska autot kulkevat aivan rakennetun
pysäkin vierellä oikealla.

Reitti Hämeentien Haapaniemen bussipysäkiltä (bussit kohti Sörnäistä) – Pengerkatu 11
Aiemmin tämä pysäkki oli koko Hämeentien toisella puolella, mutta työn aikana pysäkki on siirtynyt puoleen väliin Hämeentietä, ja keskiosaan on rakennettu pysäkkialue.

- Hypätään pois bussista
- Käännytään vasemmalle. Kääntyessä kannattaa pysytellä jalkakäytävän oikealla reunalla, koska autot kulkevat aivan rakennetun pysäkin vierellä vasemmalla. Kävellään kohti Sörnäistä.
- Käännytään vasemmalle kohti Hämeentietä ääniohjatulle suojatielle.
- Mennään kahden kaistan yli suojatietä pitkin Hämeentien yli.
- Käännytään oikealle ja kävellään noin 4m matka.
- Käännytään vasemmalle Kaikukujalle
- Kävellään Kaikukujaa Pengerkadulle asti.
- Käännytään Kaikukujalta oikealle Pengerkadulle ja jatketaan normaalia reittiä Pengertuvalle.

Reitti Pengerkatu 11 – Kulttuurikeskus Caisa:

- Kävellään Pengerkatua vasemmalle kohti Hakaniemeä.
- Käännytään ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle Kaikukujalle.
- Kävellään Kaikukujaa Hämeentielle asti.
- Käännytään oikealle Hämeentietä pitkin (eli Hakaniemeä kohti). Kävellään 5 m matka.
- Käännytään kohti Hämeentietä ääniohjatulle suojatielle.
- Mennään kahden kaistan yli suojatietä pitkin Hämeentien yli.
Tämän jälkeen muuttuva osuus, missä jalankulkijat kulkevat koko ajan turvallisesti aitojen välissä:
- Suojatien ylityksen jälkeen edessä on betoniaita ja käännytään vasemmalle.
- Kävellään suoraan eteenpäin kohti Sörnäistä noin 50 m matka.
- Käännytään oikealle viistoon.
- Kävellään suoraan eteenpäin noin 14 m matka.
- Hämeentien eteläisellä jalkakäytävällä käännytään vasemmalle eli Sörnäisiin päin.
- Kävellään jalkakäytävää eteenpäin alle 10 m matka niin tullaan Kaikukadun ylittävälle suojatielle. Kävellään suojatien yli ja käännytään oikealle Kaikukadulle. Kääntymiskohdalla on betoniporsaisiin kiinnitettyjä
liikennemerkkejä.
- Kävellään Kaikukatua noin 35m, jolloin saavutaan Kulttuurikeskus Caisan porttikongille (kolmas porttikongi). Tällä 35 m matkalla asfaltti muuttuu kiveykseksi. Porttikongin sijainnin pystyy päättelemään
kävelemällä kiveysosuuden loppuun asti ja palaamalla sen jälkeen 2 m taaksepäin – Caisan porttikongi on siinä.

******************************************************************************************

   

Jalankulku Kurvissa Vilhonvuorenkadun yli (päivitetty 4.7.2019)

Lähde: Destia Oy

Kurvissa jalankulku on siirtynyt takaisin Vilhonvuorenkadun yli.
Väliaikaisesti jalankulku kulki väliaikaisen bussipysäkin kautta.

******************************************************************************************


Haapaniemenkadun ylittävä suojatie Sörnäisten rantatien risteyksessä (päivitetty 2.7.2019)

Lähde: Destia Oy

Haapaniemenkadun Sörnäisten rantatien päädyssä olevalla suojatiellä on otettu normaalit järjestelyt taas käytäntöön, eli suojatie kulkee suoraan Haapaniemenkadun yli, aikaisemman ''mutkan'' sijaan.

******************************************************************************************


Liikennejärjestelymuutokset: Viides linja (päivitetty 28.6.2019)

Lähde: Destia Oy

Työt alkavat Viidennellä linjalla maanantaina 1.7.2019. 
Kaivuutyöt alkavat Porthaninkatu-Pengerkatu välillä ja etenevät myöhemmin myös Pengerkatu-Hämeentie välille. Työalue on oikea kaista Hämeentieltä katsottuna. Samalla käytöstä poistuvat kaikki parkkipaikat
Viidennellä linjalla, välillä Porthaninkatu-Hämeentie. Tällöin vapautunut tila saadaan toiseksi ajokaistaksi.

Jalkakäytävät Viidennellä linjalla säilyvät ennallaan.

Yksi suojatie poistuu käytöstä: poistuva suojatie kulki Viidennen linjan yli, juuri ennen Porthaninkatua. Aiemmin ilmoitettu esteetön reitti kulki tämän suojatien kautta.

Maanantaista 1.7 alkaen esteetön reitti on seuraavanlainen:

Pengerkadulta tultaessa Viidennelle linjalle, käännytään oikealle ja ylitetään Pengerkadun ylittävä suojatie. Viidettä linjaa jatketaan mäkeä ylös kunnes saavutaan Porthaninkadun risteykseen.
Risteyksessä vasemmalle jää aikaisempi esteettömän reitin varrella ollut suojatie, joka on maanantaista lähtien aidatun työmaa-alueen sisällä.
Esteetön reitti kulkee siis suoraan Porthaninkadun yli suojatietä pitkin, jonka jälkeen on heti uusi suojatie vasemmalla, joka ylittää Viidennen linjan ja josta Porthaninkatu jatkuu alaspäin kohti Hakaniemeä.

Ainut pieni muutos on siis vain Viidennen linjan ja Porthaninkadun risteyskohta.

Maanantaina 1.7 työmaa-aluetta vasta aidataan ja rakennetaan, joten suosittelemme reitin välttämistä ilman opastajaa.

Lisäksi maanantaina 1.7 tulee voimaan liikennejärjestelymuutos Toisen linjan, Hakaniemen torikadun ja Hämeentien risteykseen.
Muutos ei vaikuta jalankulkijoihin tai esteettömään reittiin.
Muutoksesta lisää Facebookissa ja Hämeentien nettisivuilla.  

******************************************************************************************


Suojatie Sivuraiteen kohdalla, työtelineitä jalkakäytävällä ((14.6.2019)

 1. Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 14.6.2019

- Sivuraide-ravintolan kohdalta Hämeentien ylittävä suojatie säilyy paikoillaan ääni- ja valo-ohjaimineen. Suojatien jälkeen kohti etelää (UFF-kauppa) mennessä tulee työmaa-alue ennen jalkakäytävää. Työmaan
ylittävä osuus ei jatka samassa linjassa suojatien kanssa työmaan yli vaan tekee pienen mutkan vasemmalta kaartaen Hämeentien toisen puolen jalkakäytävälle. Jalankulkija kulkee koko ajan työmaa-aitojen
sisäpuolella.

- Jalkakäytävälle Lintulahdenkadulta kohti pohjoista on toinen urakoitsija rakentanut työtelineensä rakennuksen seinustalle.

******************************************************************************************


Suojatie suljetaan Helsinginkadulla alkuviikosta 10.6. alkavalla viikolla (päivitetty 7.6.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 7.6.2019

Helsinginkadun ja Pengerkadun risteysalueella on kaksi Helsinginkadun ylittävää suojatietä. Suljemme näistä kahdesta Pengerkadulta päin katsottaessa Kurvin puoleisen suojatien alkuviikosta (10.6.2019 alkavalla viikolla). Pengerkadulta
katsoen vasemmanpuolinen suojatie on nyt suljettuna ja se avataan samalla uudelleen käyttöön.

Järjestely ei vaikuta sovittuun näkövammaisten esteettömään reittiin. 

******************************************************************************************


Liikennejärjestelymuutos Kurvissa su-ma välisenä yönä 2.-3.6.2019

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 31.5.2019

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 2.-3.6. otetaan Kurvissa käyttöön uudet liikennejärjestelyt. Nykyiset ajokaistat ja työmaa-alueet vaihtavat paikkaa.

* Uusi pohjoiseen päin menevien bussien pysäkki sijaitsee Hämeentien keskiosassa ajokaistojen ja työmaa-alueen välissä. Ensimmäisellä kerralla käyttäessä kannattaa mennä jonkun toisen henkilön mukana tottuakseen
reittiin.

* Hakaniemeen ja keskustaan päin menevien bussien pysäkki siirtyy paikalleen, missä se oli ennen Hämeentien remontin aloittamista.

* Kurvin alueella Hämeentien ylittävät suojatiet säilyvät nykyisellä kohdallaan.

* Liikennejärjestelymuutos ei vaikuta sovittuun näkövammaisten esteettömään reittiin (Pengertuvalta William K:n edessä olevalle metron sisäänkäynnille)

* Ajoneuvoilla on käytössään yksi ajokaista suuntaansa, kuten tähänkin asti remontin aikana

******************************************************************************************


Esteettömien reittien kuvaukset metroasemalta ja bussipysäkeiltä Pengerkatu 11:een (24.5.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 24.5.2019

Edellisessä kaupungin organisoimassa Hämeentieraadissa oli puhetta, että saisiko sovittujen esteettömien reittien ohjeita myös toiseen suuntaan.  Näin Pengerkadulla vieraileville näkövammaisille voisi antaa
tiedoksi ohjeet, miten pääsevät lähimmiltä bussipysäkeiltä ja sovitulta metropysäkiltä Pengertuvalle.

Alla nämä ohjeistukset:

Reitti Sörnäisten metroasema - Pengerkatu 11
*                          Lähtö metroaseman uloskäynnin portaiden yläpäästä. Kyseessä on uloskäynti joka on Helsinginkadulla aivan Hämeentien kulmassa William K:n edessä.
*                          Käännytään vasemmalle ja kävellään pari metriä suoraan.
*                          Käännytään oikealle ja kävellään suoraan noin 30 m (vasemmalle jää taloyhtiön porttikongi ja rakennustelineiden muodostama tunneli päättyy (huom. rakennustelineet puretaan 27.5.
alkavalla viikolla)
*                          Jatketaan suoraan eteenpäin vielä noin 20m.
*                          Ennen vastaantulevaa suojatietä käännytään vasemmalle Pengerkadun jalkakäytävälle.
*                          Kävellään Pengerkadun jalkakäytävää kohti Hakaniemeä käyttäen normaalia reittiä Pengertuvalle Torkkelinkadun ja Sakarikadun ohi.

Reitti Hämeentien Haapaniemen bussipysäkki (bussit kohti Hakaniemeä ja keskustaa) - Pengerkatu 11
Pysäkki on puiston kohdalla, ja siinä ei ole katosta vaan pelkkä tolppa.
*                          Hypätään pois bussista
*                          Käännytään oikealle Hämeentietä pitkin (eli Sörnäistä kohti). Kävellään 40 m matka (voi olla lyhyempi, riippuu mihin kohtaan bussi tarkemmin pysähtyy). Matkan varrella vasemmalla,
puiston kohdalla on esteettömästi vanereilla suojatut betoniset perustukset työmaan sähköpylväälle ja sähköiselle infotaululle.
*                          Käännytään vasemmalle Kaikukujalle.
*                          Kävellään Kaikukujaa Pengerkadulle asti.
*                          Käännytään Kaikukujalta oikealle Pengerkadulle ja jatketaan normaalia reittiä Pengertuvalle.

Reitti Hämeentien Haapaniemen bussipysäkki (bussit kohti Sörnäistä) - Pengerkatu 11
Aiemmin tämä pysäkki oli koko Hämeentien toisella puolella, mutta työn aikana pysäkki on siirtynyt puoleen väliin Hämeentietä, ja keskiosaan on rakennettu pysäkkialue.
*                          Hypätään pois bussista
*                          Käännytään vasemmalle. Kääntyessä kannattaa ottaa oikealla kädellä kiinni oikealla puolella olevasta kaiteesta ja kulkea aidan vierustaa pitkin, koska autot kulkevat aivan rakennetun
pysäkin vierellä vasemmalla. Kävellään kohti Sörnäistä. Aidan loputtua jatketaan edelleen suoraan eteenpäin Hämeentien suojatielle asti.
*                          Käännytään vasemmalle kohti Hämeentietä ääniohjatulle suojatielle.
*                          Mennään kahden kaistan yli suojatietä pitkin Hämeentien yli.
*                          Käännytään oikealle ja kävellään noin 4m matka.
*                          Käännytään vasemmalle Kaikukujalle
*                          Kävellään Kaikukujaa Pengerkadulle asti.
*                          Käännytään Kaikukujalta oikealle Pengerkadulle ja jatketaan normaalia reittiä Pengertuvalle.

******************************************************************************************


Uusi työnaikainen suojatie Hämeentien yli avattu Toisen linjan kohdalla 24.5.2019

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 24.5.2019

Aamupäivällä perjantaina 24.5. on avattu uusi työnaikainen Hämeentien ylittävä suojatie. Ylityskohta on Toisen linjan kohdalta parikymmentä metriä kohti Sörnäistä. Suojatie ei ole valo- eikä ääniohjattu.

******************************************************************************************


Kurvissa puretaan rakennustelineet esteettömän reitin kohdalta 27.5.2019 alkavalla viikolla

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 24.5.2019

Urakoitsija, joka on tehnyt/tekee julkisivuremonttia Helsinginkadun ja Hämeentien risteyksessä olevassa kiinteistössä William Kn kohdalla, purkaa maanantaista 27.5. lähtien telineitään sovitulta esteettömältä
reitiltä Helsinginkatu 2n kohdalta. Liikkukaa siten erityisen varovaisesti Pengerkadun ja Metron sisäänkäynnin välillä. Sama urakoitsija purkaa Hämeentie 52:n kohdalla rakennustelineiden vieressä olevan
jalankulkijoille tehdyn tunneliosuuden ensi keskiviikosta lähtien. Molempien purkutöiden pitäisi heidän mukaansa valmistua ensi viikon loppuun mennessä.

******************************************************************************************


Helsinginkadulla suljetaan yksi suojatie 16.5.2019

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen

Helsinginkadun ja Pengerkadun risteysalueella on kaksi Helsinginkadun ylittävää suojatietä. Suljemme näistä kahdesta Pengerkadulta päin katsottaessa vasemmanpuoleisen suojatien torstaina 16.5. Suojatie
on noin viikon poissa käytöstä. Kurvinpuoleinen Helsinginkadun ylittävä suojatie risteyksessä on käytössä normaalisti.

Tällä liikennejärjestelymuutoksella ei ole vaikutuksia sovittuun esteettömään reittiin Pengertuvalta metron sisäänkäynnille.

******************************************************************************************


Muutos esteettömään reittiin Pengerkatu 11 - Kulttuurikeskus Caisa (päivitetty 7.5.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi kekäläinen 7.5.2019

Keskiviikkona 8.5.2019 klo 10:00 tulee seuraava muutos reittiin Pengerkatu 11 - Kulttuurikeskus Caisa, mikäli reitti todetaan huomenna aamulla pidettävässä katselmuksessa vaatimukset täyttäväksi. Vanha reitti on voimassa siihen asti, että uusi reitti otetaan käyttöön.

*                          Kävellään Pengerkatua vasemmalle kohti Hakaniemeä.
*                          Käännytään ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle Kaikukujalle.
*                          Kävellään Kaikukujaa Hämeentielle asti.
*                          Käännytään oikealle Hämeentietä pitkin (eli Hakaniemeä kohti). Kävellään 5 m matka.
*                          Käännytään kohti Hämeentietä ääniohjatulle suojatielle.
*                          Mennään kahden kaistan yli suojatietä pitkin Hämeentien yli.

Tämän jälkeen muuttuva osuus, missä jalankulkijat kulkevat koko ajan turvallisesti esteettömien aitojen välissä

*                          Suojatien ylityksen jälkeen kävellään suoraan eteenpäin vajaa 4 m matka
*                          Käännytään oikealle
*                          Kävellään suoraan 3-4 m
*                          Käännytään vasemmalle
*                          Kävellään suoraan eteenpäin noin 10 m matka. Tästä matkasta pääosa kuljetaan molemmista päistään auki olevan työmaakontin läpi. Kontin leveys on yli 2 m ja korkeus yli 2 m.

*                          Hämeentien eteläisellä jalkakäytävällä käännytään vasemmalle eli Sörnäisiin päin. Pian kääntymisen jälkeen jalkakäytävän oikealla reunalla on vaneriaidalla esteettömästi suojatut näyttötaulu ja sähkötolpan betoniperustus.
*                          Kävellään jalkakäytävää eteenpäin niin kauan, että tullaan Kaikukadun ylittävälle suojatielle. Kävellään suojatien yli ja käännytään oikealle Kaikukadulle. Kääntymiskohdalla on betoniporsaisiin kiinnitettyjä liikennemerkkejä.
*                          Kävellään Kaikukatua noin 35m, jolloin saavutaan Kulttuurikeskus Caisan porttikongille (kolmas porttikongi). Tällä 35 m matkalla asfaltti muuttuu kiveykseksi. Porttikongin sijainnin pystyy päättelemään kävelemällä kiveysosuuden loppuun asti ja palaamalla sen jälkeen 2 m taaksepäin - Caisan porttikongi on siinä.

Reitti koskee luonnollisesti myös tilannetta, kun ylitetään Hämeentie muutenkin kuin Caisalle mennessä.

Kävellessä Hakaniemen suunnasta jalkakäytävää pitkin Väinö Tannerin kentän vierustaa, kääntymiskohdan Hämeentien ylitykseen huomaa, kun työmaa-aitarivistössä on aukko vasemmalle.

******************************************************************************************


Liikennejärjestelyjä Neljännellä linjalla, Kolmannella linjalla ja Hakaniemessä (26.4.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 26.4.2019

Neljännen linjan kohdalla Hämeentien ylittävä suojatie:

*                          Suojatiemuutos on nyt valmis, ja uusi suojatie sijaitsee aiemmalta paikaltaan noin 15 m kohti Hakaniemeä. Suojatie on siis siirtynyt Neljännen linjan toiselle puolelle, Hakaniemen puolelle.

Valo- ja ääniohjaus toimivat normaalisti. Lisäksi samassa yhteydessä saimme ko suojatien ääniohjauksen volyymiä isommalle.

Hakaniemi - jalankulkijat:

*                          Metron sisään- ja uloskäynti Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun välissä suljetaan 29.4. alkavalla viikolla putkitöiden vuoksi. Sisäänkäynti on suljettuna alustavasti useamman kuukauden
ajan. Metron muut sisäänkäynnit alueella palvelevat normaalisti.
*                          Jalkakäytävä Siltasaarenkadun eteläpäässä otetaan työmaakäyttöön. Putkityöt kestävät alustavasti useamman kuukauden.
*                          Hämeentien vinosti ylittävä suojatie Hakaniemessä suljetaan 2.5. alkaen toistaiseksi. Tämä suojatie kulkee nyt  Siltasaarenkadun ja Hakaniementorin välillä.
*                          Avaamme Hämeentien ylittävän suojatien Toisen linjan kohdalla ennen kesäkuun alkua. Tämä tulee helpottamaan jalankulkijoiden tilannetta.

Kolmas linja - ajoneuvoliikenne:

*                          Ajoyhteys katkaistaan Kolmannelta linjalta Hämeentielle ja Hämeentieltä Kolmannelle linjalle, jotta kohdalla päästään tekemään kaivuutöitä. Ajoyhteys katkaistaan lopullisesti,
koska myös lopullisessa tilanteessa Kolmas linja on päättyvä katu.


******************************************************************************************


Suojatietä siirretään Helsinginkadulla (16.4.2019)

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 16.4.2019

Helsinginkadun ylittävää suojatietä Pengerkadun kohdalla siirretään muutaman metrin verran vasemmalle päin Pengerkadun suunnasta tultaessa
HUOM. tällä liikennejärjestelyllä ei ole vaikutusta näkövammaisten kanssa sovittuun reittiin Pengerkadulta metron sisäänkäynnille.

Lisäksi tiedoksenne, että Helsinginkadulla sovitun esteettömän reitin kohdalla oleva julkisivuremontin urakoitsija on aloittanut remonttitelineensä purkamisen.


******************************************************************************************


Liikennevalot Kaikukujan kohdalla ja liikennejärjestelyt Kurvissa (5.4.2019)

Lähde: Heidi Kekäläinen/ Destia Oy 5.4.2019

LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN ÄÄNET KAIKUKUJALLA:

Saimme aiemmin tällä viikolla palautetta, että Kaikukujan kohdalla olevan liikennevalon ääniohjaus on liian hiljainen, kun kuuluu työmaan ääniä. Liikennejärjestely-yksiköstämme kerrottiin tänään, että volyymi
on nyt nostettu maksimille. Nyt pitäisi kuulua hyvin.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 5.4. - KURVI

Kurvin alueella tulevat voimaan seuraavat järjestelyt jalankulkijoille maanantaina 8.4.:
- Työmaa-alue laajenee Vaasanpuistikossa olevan metron sisäänkäynnin vierelle
- Pohjoisen suunnasta, Kurvista tullessa jalankulkijat ohjataan kiertoreitille Vaasanpuistikon kautta Helsinginkadulle
- Helsinginkadun pohjoispuolta tullessa jalankulkijat ohjataan Vaasanpuistikon kautta metron sisäänkäynnin hisseille sekä kohti pohjoista
- Metron sisäänkäynnin hisseille tehdään toimenpiteitä, mutta toinen hisseistä on aina käytössä
- Lastenvaunujen kanssa ja pyörätuolilla on pääsy hissille

HUOM. Tällä liikennejärjestelyllä ei ole vaikutusta näkövammaisten kanssa sovittuun reittiin Helsinginkadun toisella puolella.
Liikennejärjestely tehdään, koska metron lippuhallin katto kaivetaan esiin maan alta. Lisäksi tehdään hissien korjaustöitä.


******************************************************************************************


Haapaniemenkadun liikennejärjestelymuutokset 1.4.2019 alkaen

Lähde: Heidi Kekäläinen/ Destia Oy 1.4.2019

Alkaneella viikolla tehdään työnaikaiset liikennejärjestelyt loppuun Haapaniemenkadulla:

- Haapaniemenkadun Hakaniemen puoleisista ajokaistoista tulee työmaa-aluetta
- Helmiäispolun kohdalla oleva Haapaniemenkadun ylittävä suojatie poistuu, ja sitä korvaava suojatie on Haapaniemenkadun päässä Hämeentien vieressä
- Pihoihin ajo mahdollistetaan

Helmiäispolulta Sörnäistenrantatielle johtava jalkakäytävä jää pois käytöstä toisen urakoitsijan talotyömaan takia.

Haapaniemenkadun Sörnäistenrantatien päässä oleva suojatie on käytössä. 

   

******************************************************************************************


Hämeentien esteettömät reitit - päivitetty 25.3.2019

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 25.3.2019

Viime perjantaina (22.3.) saimme valmiiksi liikennejärjestelyt, jotka ovat voimassa näillä näkymin heinäkuuhun asti.

YLEISET OHJEET JALANKULKIJOILLE

Suojateissä on muutoksia:

Hämeentien  vierustalla Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun ylittävillä suojateillä ei ole enää liikennevaloja.

Useita Hämeentien ylittäviä suojateitä on suljettu. Seuraavat Hämeentien ylittävät suojatiet ovat käytössä:
 • suojatie Neljännen linjan kohdalla (yöaikaan ei ole liikennevaloja)
 • suojatie Kaikukujan kohdalla
 • suojatie vähän ennen Käenkujaa Hakaniemen suunnasta katsottuna (ei ole liikennevaloja)
 • suojatie Kurvissa William Kn kohdalla
 • suojatie Kurvissa Katri Valan puiston kohdalla

Kaikkiin työmaan vaikutusalueen rakennuksiin ja sisäpihoille on pääsy.

Sörnäisten metroaseman kaksi sisäänkäyntiä (D ja F) on suljettu. Kyseessä ovat Hämeentien keskellä raitiokiskojen kohdalla oleva portaikko ja Hämeentie 27 kohdalla oleva portaikko. Remontti ei vaikuta metron
liikennöintiin eikä aseman hissien toimintaan.

ESTEETTÖMIEN REITTIEN OHJAUS

Seuraavat yhteisissä palavereissa sovitut reitit on katselmoitu perjantaina 15.3.
Paikalla olivat Pirjo Tujula (Helsinki), Juha-Pekka Turunen (Helsinki), Toni Venäläinen (Helsinki), Sanna Supponen (Ramboll), Reko Möttönen (Destia) ja Heidi Kekäläinen (Destia).

Reitti Pengerkatu 11 - Sörnäisten metroasema:

 • Kävellään Pengerkatua oikealle kohti Sörnäistä käyttäen nykyisiä jalkakäytäviä. Kävellään Sakarinkadun ja Torkkelinkadun ohi.
 • Käännytään oikealle Helsinginkadun jalkakäytävää pitkin.
 • Pysytään kävellessä enemmän oikealla reunalla.
 • Kävellään noin 30 m, jolloin ollaan julkisivuremontin telineiden kohdalla. Jatketaan kävelyä suoraan - oikealle jää taloyhtiön porttikongi ja vasemmalle samalle kohdalle jää muoviaita.
 • Kävellään telineiden alla suoraan noin 20 m
 • Käännytään vasemmalle ja kävellään pari metriä suoraan.
 • Saavutaan metroaseman sisäänkäynnin portaiden yläpäähän.

Reitti Pengerkatu 11:stä Hämeentien Haapaniemen bussipysäkille kohti Hakaniemeä ja keskustaa:

Pysäkki on puiston kohdalla, missä on aikaisemminkin ollut pysäkki. Nyt pysäkillä ei ole katosta vaan pelkkä tolppa.

 • Kävellään Pengerkatua vasemmalle kohti Hakaniemeä.
 • Käännytään ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle Kaikukujalle.
 • Kävellään Kaikukujaa Hämeentielle asti.
 • Käännytään oikealle Hämeentietä pitkin (eli Hakaniemeä kohti). Kävellään 40 m matka. Matkan varrella oikealla, puiston kohdalla on esteettömästi vanereilla suojatut betoniset perustukset työmaan sähköpylväälle ja sähköiselle infotaululle.
 • Saavutaan bussipysäkille.

Reitti Pengerkatu 11 - Kulttuurikeskus Caisa:

 • Kävellään Pengerkatua vasemmalle kohti Hakaniemeä.
 • Käännytään ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle Kaikukujalle.
 • Kävellään Kaikukujaa Hämeentielle asti.
 • Käännytään oikealle Hämeentietä pitkin (eli Hakaniemeä kohti). Kävellään 5 m matka.
 • Käännytään kohti Hämeentietä ääniohjatulle suojatielle.
 • Mennään kahden kaistan yli suojatietä pitkin Hämeentien yli.
 • Kahden ajokaistan jälkeen alkaa työmaa-alue. Kun kaivutyö kohdalla alkaa, alueen läpi pääsee turvallisesti kulkemalla molemmista päistään auki olevan työmaakontin läpi työmaan toiselle puolelle.
 • Hämeentien eteläisellä jalkakäytävällä käännytään vasemmalle eli Sörnäisiin päin. Jalkakäytävän eteläreunalla on esteettömästi vanereilla suojatut betoniset perustukset työmaan sähköpylväälle ja sähköiselle infotaululle.
 • Kävellään jalkakäytävää eteenpäin niin kauan, että tullaan Kaikukadun ylittävälle suojatielle. Kävellään suojatien yli ja käännytään oikealle Kaikukadulle. Kääntymiskohdalla on betoniporsaisiin kiinnitettyjä liikennemerkkejä. Näiden osalta huolehdimme tällä viikolla, että vapaa korkeus (2,2m)  toteutuu.
 • Kävellään Kaikukatua noin 35m, jolloin saavutaan Kulttuurikeskus Caisan porttikongille (kolmas porttikongi). Tällä 35 m matkalla asfaltti muuttuu kiveykseksi. Porttikongin sijainnin pystyy päättelemään kävelemällä kiveysosuuden loppuun asti ja palaamalla sen jälkeen 2 m taaksepäin - Caisan porttikongi on siinä.

Reitti Pengerkatu 11:stä Hämeentien Haapaniemen bussipysäkille kohti Sörnäistä:

Aiemmin tämä pysäkki oli koko Hämeentien toisella puolella, mutta nyt pysäkki on siirtynyt puoleen väliin Hämeentietä, ja keskiosaan on rakennettu pysäkkialue.

 • Kävellään Pengerkatua vasemmalle kohti Hakaniemeä.
 • Käännytään ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle Kaikukujalle.
 • Kävellään Kaikukujaa Hämeentielle asti.
 • Käännytään oikealle Hämeentietä pitkin (eli Hakaniemeä kohti). Kävellään 5 m matka.
 • Käännytään kohti Hämeentietä ääniohjatulle suojatielle.
 • Mennään kahden kaistan yli suojatietä pitkin Hämeentien yli.
 • Suojatien jälkeen käännytään oikealle. Kääntyessä kannattaa ottaa vasemmalla kädellä kiinni vasemmalla puolella olevasta kaiteesta ja kulkea aidan vierustaa pitkin, koska autot kulkevat aivan rakennetun pysäkin vieressä oikealla puolella. Kävellään noin 20 m suoraan kohti Hakaniemeä.
 • Saavutaan bussipysäkille

Nämä järjestelyt ovat voimassa alustavasti seuraavat 4 kk. Kerromme, kun järjestelyt muuttuvat.

Pengerkatu 11 - Porthaninkatu (TAVALLINEN REITTI)

Toistaiseksi ei ole työvaiheita Viidennellä linjalla. Viidennen linjan ylitys Pengerkadun kohdalla on ehkä turvallisin, koska missään kohdassa Viidettä linjaa ei ole liikennevaloja.

Pengerkatu 11 - Hämeentie 16 (TAVALLINEN REITTI)

Toistaiseksi ei ole työvaiheita Viidennellä linjalla. Viidennen linjan ylitys Pengerkadun kohdalla on ehkä turvallisin, koska missään kohdassa Viidettä linjaa ei ole liikennevaloja.

JATKOASIAT

Viime viikolla pidetyssä ensimmäisessä Hämeentie-raadissa ilmeni, että toivottaisiin Pengerkadun kohdalle jonkinlaista maamerkkiä Viidennen linjan jalkakäytävälle. Siten olisi helpompaa huomata Hämeentien
suunnasta Viidettä linjaa ylös tullessa, missä kohdalla Pengerkadun ylittävä suojatie sijaitsee.

Toinen lisätoive oli, että kirjoitettaisiin vielä reitit pysäkeiltä Pengerkadulle päin - silloin alueelle tulevat näkövammaiset ystävät pystyvät tulemaan Pengerkadulle käymään.

Palaamme vielä näihin asioihin!

****************************************************************************************


Hämeentien liikennejärjestelyissä muutoksia 21.3.2019

Lähde: Estia Oy/ Heidi Kekäläinen 20.3.

Hämeentiellä Hakaniemen ja Sörnäisten välillä on tällä hetkellä yksi ajokaista suuntaansa katualueen reunoilla. Keskellä on aidattu työmaa-alue. Torstaina 21.3. tehdään illan/yön kuluessa urakan liikennejärjestelyihin liittyvä suuri muutos eli Hämeentien kaksi kaistaa siirretään kulkemaan vierekkäin. Tämä muutos tehdään siksi, että saamme laajemmat yhtenäiset työskentelyalueet isojen koneiden ja kuorma-autojen käyttöön.

Muutokset bussipysäkkeihin:
 • Kurvista keskustaan päin menevien bussien pysäkki siirtyy vanhojen raitiotiekiskojen kohdalle eli keskemmälle tiealuetta. Pohjoisen suuntaan menevien bussien pysäkit Kurvissa säilyvät ennallaan.
 • Alli Tryggin puiston kohdalla oleva keskustan suuntaan menevien bussien pysäkki säilyy ennallaan. Pohjoiseen päin menevien bussien pysäkki Haapaniemen kentän kohdalla siirtyy vanhojen raitiotiekiskojen kohdalle eli keskemmälle tiealuetta.
(Näiden reittien kuvaukset olivat esillä infotilaisuudessamme)

Muutokset jalankulkijoille:
 • Kurvin kohdalla yksi Hämeentien ylittävistä suojateistä suljetaan.Jalkakäytävien sijainti ei muutu.

Torstaina alkava liikennejärjestely tulee kestämään heinäkuuhun asti. Voin siten perjantaina lähettää tiedon valmistuneista esteettömistä reiteistä, kun liikennejärjestelyt torstaina valmistuvat.

******************************************************************************************


Hämeentien ssuojateihin muutoksia 13.3.2019

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen 12.3.2019

 • Toisen linjan kohdalta Hämeentien ylittävä suojatie suljetaan keskiviikkona (13.3.) 
 • Viidennen linjan kohdalla Hämeentien ylittävät kaksi suojatietä suljetaan keskiviikkona (13.3.) 
 • Loppuviikosta suljetaan vielä suojateitä Hämeentien toisesta päädystä lähempänä Sörnäistä 
 • Suljettujen suojateiden eteen on tuotu ja tuodaan työmaa-aidat.

Jo edellisellä viikolla on tehty seuraavat muutokset:

 • Kolmannen linjan kohdalta Hämeentien ylittävä suojatie on otettu pois käytöstä 
 • Sakarinkatu/Lintulahdenkatu väliltä on myöskin suojatie poistettu
 • Kaikukujan kohdalla Hämeentien ylittävä suojatie on käytössä

Varovaisuutta liikkumiseen!


******************************************************************************************


Mitä tarkoittaa esteetön reitti Hämeentien uudistuksessa?

22.2.2019

Lähde: Destia Oy/ Heidi Kekäläinen

Esteetön reitti tarkoittaa Hämeentiellä seuraavaa:

 • kiinnitämme erityishuomiota siihen, ettei reitillä ole törmäysvaaraa, kompastumisvaaraa ja putoamisvaaraa
 • rakennamme rampit ja ajosillat kaivantojen yli. Käytämme myös molemmista päistään auki olevia kontteja kaivantojen ylityksissä.
 • korkeuserot luiskataan
 • reitillä aidat on toteutettu sovitulla tavalla esteettömästi eli aitojen jalat eivät ole kevyen liikenteen väylällä
 • vapaa korkeus on 2,2 m
 • sisäisissä perehdytyksissämme tiedotamme reiteistä kaikkia työmaalla työskenteleviä, jotta he kiinnittävät reittiin erityistä huomiota jokapäiväisessä työssään    


******************************************************************************************


Hämeentien uudistaminen alkaa 4.3.2019 - raitioliikenne poistuu työmaan tieltä

04.02.2019 - Muokattu: 05.02.2019
Lähde: www.hsl.fi 

Raitioliikenne poistuu Sörnäisistä 4.3.2019, kun Hämeentien uudistamiseen tähtäävä työmaa käynnistyy. Työmaan myötä raitioliikenne ohjataan Sörnäisten ohi Kallion ja Sturenkadun kautta. Muutos koskee linjoja
1, 6, 6T, 7 ja 8.

Bussit kulkevat Hämeentiellä koko työmaan ajan, mutta yksittäisten pysäkkien sijainteihin tulee työmaan edetessä muutoksia. Lisäksi Sörnäisten metroaseman lippuhallin kattoa uusitaan, ja osa aseman sisäänkäynneistä
suljetaan. Asema kuitenkin pysyy työmaan ajan avoinna, ja metro kulkee normaalisti. Yksittäisten pysäkkien ja aseman sisäänkäyntien muutoksista kerrotaan tarkemmin erikseen, kun yksityiskohdat tarkentuvat.

Joukkoliikenteen poikkeukset toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen alkaa 4.3.2019 ja kestää arviolta alkuvuoteen 2020. Toinen vaihe toteutetaan vuonna 2020, jolloin raitioliikenne palaa Sörnäisiin.
Raitiolinjat 1 ja 8 kulkevat taas normaaleja reittejään, mutta linjat 6, 6T ja 7 ajavat vielä Hakaniemen ja Sörnäisten välin Kallion kautta.

Voit ottaa selvää työmaan vaikutuksista joukkoliikennematkaasi Reittioppaan avulla osoitteessa reittiopas.fi, kun asetat reittihaun päivämääräksi 4.3.2019 tai myöhemmin.

Lisätietoa itse työmaasta saa Helsingin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hel.fi/uusihämeentie.

Poikkeukset linjalla 1

Linja 1 kulkee 4.3.2019 alkaen Urheilutalon ja Hattulantien välisen osuuden Sturenkadun kautta. Linja käyttää poikkeusreitin varrella pysäkkejä Urheilutalo ja Roineentie.

Poistuvat pysäkit: Helsinginkatu, Sörnäinen, Lautatarhankatu, Vallilan kirjasto

Poikkeukset linjoilla 6 ja 6T

Linjat 6 ja 6T kulkevat 4.3.2019 alkaen Hakaniemen ja Paavalinkirkon välisen osuuden Kallion ja Sturenkadun kautta. Linja käyttää poikkeusreitin varrella pysäkkejä Hakaniemi (laiturit 1 ja 2), Kallion virastotalo,
Karhupuisto, Kaarlenkatu, Urheilutalo ja Roineentie.

Poistuvat pysäkit: Hakaniemi (laiturit 3 ja 4), Haapaniemi, Käenkuja, Sörnäinen, Lautatarhankatu, Hauhon puisto, Vallilan varikko

Poikkeukset linjalla 7

Linja 7 kulkee 4.3.2019 alkaen Hakaniemen ja Hattulantien välisen osuuden Kallion ja Sturenkadun kautta. Linja käyttää poikkeusreitin varrella pysäkkejä Hakaniemi (laiturit 1 ja 2), Kallion virastotalo,
Karhupuisto, Kaarlenkatu, Urheilutalo ja Roineentie.

Poistuvat pysäkit: Hakaniemi (laiturit 3 ja 4), Haapaniemi, Käenkuja, Sörnäinen, Lautatarhankatu, Vallilan kirjasto

Poikkeukset linjalla 8

Linja 8 kulkee 4.3.2019 alkaen Urheilutalon ja Paavalinkirkon välisen osuuden Sturenkadun kautta. Linja käyttää poikkeusreitin varrella pysäkkejä Urheilutalo (Läntisellä Brahenkadulla) ja Roineentie.

Poistuvat pysäkit: Helsinginkatu, Sörnäinen, Lautatarhankatu, Hauhon puisto, Vallilan varikko

Muuttuvia pysäkkijärjestelyjä Hakaniemessä ja Urheilutalolla

Raitiovaunujen poikkeusreittien myötä pysäkkijärjestelyt muuttuvat Hakaniemessä ja Urheilutalolla.

Hakaniemessä laiturit 3 ja 4 (laiturit Hämeentien suunnasta ja Hämeentien suuntaan) poistuvat käytöstä, ja kaikki raitiovaunut käyttävät laitureita 1 ja 2. Laiturit ovat jo nyt linjojen 3 ja 9 käytössä.

Urheilutalolle rakennetaan uusi väliaikainen pysäkki Helsinginkadulle Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteykseen, ja se tulee Urheilutalolta kohti Hakaniemeä jatkavien linjojen käyttöön. Siten kaikki
Urheilutalon kautta kulkevat raitiovaunut pysähtyvät vain yhdellä Urheilutalon pysäkillä. Pysäkit sijaitsevat kullakin linjalla Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteyksestä kohti kulkusuuntaa.

Linjat 1, 6, 6T, 7 ja 8 kohti Mäkelänkatua ja Arabiaa lähtevät samalta Urheilutalon pysäkiltä kuin linja 3 Läntiseltä Brahenkadulta (H0259, linkki pysäkkiin Reittioppaassa). Samalla nykyinen linjojen 1
ja 8 Urheilutalon pysäkki Sörnäisten suuntaan Helsinginkadulla poistuu käytöstä.
Linjat 3, 6, 6T ja 7 kohti Hakaniemeä lähtevät uudelta Urheilutalon väliaikaiselta pysäkiltä Helsinginkadulta (H0287, linkki pysäkkiin Reittioppaassa). Samalla nykyinen linjan 3 Urheilutalon pysäkki Hakaniemen
suuntaan (H0260) poistuu käytöstä.
Linjat 1 ja 8 kohti Oopperaa lähtevät samasta paikasta kuin nykyäänkin.

Poikkeukset muussa joukkoliikenteessä

Vaikka raitiovaunut siirtyvät pois Sörnäisistä, bussit kulkevat tuttuja reittejään Hämeentietä ja Mäkelänkatua pitkin myös työmaan ajan. Pysäkkien sijainteihin saattaa kuitenkin tulla muutoksia työmaan
edetessä.

Myös Sörnäisten metroasema pysyy koko työmaan ajan käytössä, mutta osa sisäänkäynneistä joudutaan työmaan edetessä sulkemaan.

Raitiolinjojen poikkeusreitit aiheuttavat pysäkkimuutoksen myös bussilinjalle 51, kun Porvoonkadun pysäkki (Malminkartanon suuntaan) Läntisellä Brahenkadulla poistuu linjan käytöstä raitioliikenteen sujuvuuden
takaamiseksi. Sen sijaan linja alkaa pysähtyä Sturenkadun pysäkillä Sturenkadulla Aleksis Kiven kadun risteyksestä Vallilan suuntaan.

******************************************************************************************