HU­Nin hal­li­tuk­sen ko­kouk­sen 1/ 22.1.2020 pi­ka­tie­do­te

HUN-Hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa, järjestäytymiskokouksen keskiviikkona 22.1.2020.

Kokous keskittyi lähinnä henkilövalintoihin, joista tärkeimmät olivat

Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Jari Pekola,

Työvaliokunnan jäseneksi vuodelle 2020 valittiin Juhani Pesola.
Työvaliokuntaan kuuluvat myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ohella asiantuntijajäseninä toiminnanjohtaja Heikki Majava ja talousjohtaja Taru Lonka.

Hallituksen sihteeriksi vuodelle 2020 valittiin Taru Lonka.

Hallitus nimesi myös toimikuntien ja ohjausryhmien puheenjohtajat ja jäsenet.
Näiden toimi-elimien jäsenistöä voidaan muuttaa ja täydentää vuoden kuluessa.

Toimikuntien puheenjohtajiksi valittiin,
Oikeuksienvalvontatoimikunta, Jari Pekola,
Jäsentoimikunta, Anneli Iltanen,
Liikuntatoimikunta Anneli Iltanen.

Ohjausryhmien puheenjohtajiksi valittiin
IIRIS Pro ja Kartalla-hanke, Jari Pekola,
Annansilmät Aitta , Mikko Apajalahti,
Ura käsillä/käsillä, Eeva Airikainen,
Pengertupa, Jukka Penttilä,
Tietotuki, ICT, Arto Vilmi,
Kumaja-hanke, Heikki Majava
Tyovaliokunta toimii muun työnsä ohella liiketoiminnan
ja omaisuudenhoidon ohjausryhmänä.

Käsityövastaavaksi vuodelle 2020 valittiin Eeva Airikainen

Täydellinen luettelo hallituksen valitsemista toimikuntien ja ohjausryhmien jäsenistä
julkaistaan pöytäkirjan julkaisemisen yhteydessä.

Hallitus merkitsi tiedoksi syyskokouksen määräämät luottamushenkilöille maksettavat palkkiot,
ja määräsi toimivaltaansa kuuluvat palkkiot sekä osallistumis- ja muut maksut samoiksi kuin vuonna 2019.

Pikatiedotteen laati puheenjohtaja Mikko Apajalahti