Gotlanninkadun rakentaminen jatkuu Iiriksen lähistöllä

6.6.2016

Huomio kaikki!
Varokaa kadunrakennustöitä Iiriksen läheisyydessä!

Iiriksen lähelle avataan syksyllä uusi katu. Kadunrakennustyöt on aloitettu jo keväällä, ja ne jatkuvat läpi kesän. Tästä syystä Iiriksen läheisyydessä liikuttaessa on syytä noudattaa varovaisuutta.

Itäkeskukseen Iiriksen läheisyyteen aukeaa uusi Gotlanninkatu,  joka suuntautuu Marjaniementieltä Itäväylän suuntaisesti itään Citymarketille.  Katu alkaa  noin 20 metriä Iiriksen edestä Itäkeskuksen
suuntaan ennen Marjaniementien siltaa.  Liikenne ohjataan kiertoliittymästä City-marketille aivan Itäväylän eteläpuolella.

Uusi Gotlanninkatu katkaisee nykyisen jalkakäytävän   Iiriksen ja Itäkeskuksen välillä. Jalkakäytävä jatkuu suojatienä kadun yli. Ylitykseen ei tule liikennevalo-ohjausta.

Uusi järjestely otetaan käyttöön syksyllä ja järjestämme asiasta tiedotustilaisuuden elokuun lopulla. Pyydämme tilaisuuteen kaupungin liikennesuunnittelijaa kertomaan muutoksista kävelyreitillämme.
Jos liikutte kesällä Iiriksen läheisyydessä, niin ottakaa huomioon kadunrakennustöistä aiheutuvat muutokset. Uuteen liikennejärjestelyyn palaamme siis elokuussa.

Turvallista liikkumista kaikille toivottaen.
HUN, vaikuttamistoimikunta