14.4.2018 HU­Nin ke­vät­ko­kous

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (HUN) kevätkokous pidetään lauantaina 14.4.2018 alkaen kello 11.00 Iiris-keskuksen Braille-salissa, osoitteessa Marjaniementie 74, Helsinki. Kokousta ennen tarjoillaan kokouskahvit kello 10.00 alkaen. Kokouspaikalla on avustajia.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälän 10 mukaiset sääntömääräiset asiat, määräaikaan jätetyt jäsenaloitteet, sääntömuutosasia ja muistetaan yhdistyksen ansioituneita jäseniä. Kokouksen jälkeen käydään keskustelu yhdistyksen strategiasta.

Kokouksessa äänioikeus on yhdistyksen 15 vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä. Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistys korvaa kuljetuspalvelualueen ulkopuolelta yhdistyksen toimialueelta tulevien matkakulut halvimman kustannustavan mukaan. Matkakuluina korvataan todelliset kulut kuitteja vastaan. Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan paikallisyhdistysten kanssa yhteiskuljetuksia.

Kokousmateriaalin saa Daisy-äänitteenä, pisteillä, mustavalkoisena tai sähköisessä muodossa tilaamalla puh. 09 3960 5601 (ma-ke 10-12). Materiaali julkaistaan myös HUN-tiedotteet sähköpostilistalla. Samasta numerosta voi tarvittaessa tilata valtakirjapohjan asiamiehen valtuuttamiseksi.

Tervetuloa!
HUNin hallitus