18.11.2017 HU­Nin syys­ko­kous

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (HUN) syyskokous pidetään lauantaina 18.11.2017 alkaen kello 11.00 Iiris-keskuksen Braille-salissa, osoitteessa Marjaniementie 74, Helsinki. Kokousta ennen tarjoillaan
keittolounas kello 10.00 alkaen.
Ilmoittaudu kokousruokailuun 15.11. mennessä puh. 09 3960 5601 (ma-ke 10-12) tai sähköposti: osallistun@hun.fi

Kokouspaikalla on avustajia.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälän 10 mukaiset sääntömääräiset asiat. Lisäksi valitaan 2 varsinaista hallituksen jäsentä eronneiden tilalle loppuvuodeksi 2017, käsitellään sääntömuutosasia
ja muistetaan yhdistyksen ansioituneita jäseniä ja vapaaehtoisia. Kokouksessa äänioikeus on yhdistyksen 15 vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä.

Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee
yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksen jälkeen keskustellaan yhdistyksen strategiasta ja sen suuntaviivoista hallituksen luonnoksen pohjalta.

Yhdistys korvaa kuljetuspalvelualueen ulkopuolelta yhdistyksen toimialueelta tulevien matkakulut halvimman kustannustavan mukaan. Matkakuluina korvataan todelliset kulut kuitteja vastaan. Yhdistys järjestää
mahdollisuuksien mukaan paikallisyhdistysten kanssa yhteiskuljetuksia.

Kokousmateriaalin saa Daisy-äänitteenä, pisteillä, mustavalkoisena tai sähköisessä muodossa tilaamalla puh. 09 3960 5601 (ma-ke 10-12). Materiaali julkaistaan myös HUN-tiedotteet sähköpostilistalla. Samasta
numerosta voi tarvittaessa tilata valtakirjapohjan asiamiehen valtuuttamiseksi.

Tervetuloa!
HUNin hallitus