Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry (HUN) ajaa nä­kö­vam­mais­ten oi­keuk­sia, on ver­tais­tuen ka­na­va se­kä pal­ve­lee nä­kö­vam­mai­sia mo­nin eri ta­voin.

Toi­min­ta-alue on Uu­den­maan maa­kun­ta. HUN on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton suu­rin alueyh­dis­tys.